Ny simhall ledde till twitterbråk

Det blir dyrare att bygga simhallen är beräkningarna 2015. Å andra sidan blir hyreskostnaderna lägre.

Foto: Johnny Gustavsson

Linköping2018-12-11 17:30

Vid årets sista kommunstyrelsemöte fick ledamöterna en dragning av läget i simhallsprojektet. Tidsplanen ligger fast med första spadtag i juni nästa år och invigning av själva anläggningen i juni två år efteråt, alltså 2022.

Det arkitektvinnande förslaget Vågen har ju planat ut, eller snarare rätats ut. Mera raka linjer än böljande former. Men, påpekade Johan Kristiansson, ordförande i styrgruppen för den planerade simhallen, hela funktionsprogrammet som beslutats enhälligt i kommunfullmäktige finns fortfarande med.

– Jag skulle säga att det här nya förslaget är bättre än det vinnande, eftersom vi har alla bassänger samlade på ett plan, sa han till kommunstyrelsens ledamöter.

I den tidsplan som redovisades ska upphandling av anläggningen äga rum mellan 18 februari och 5 april. Beslut väntas sedan i kommunstyrelsen 21 maj och 28 maj blir det fullmäktige som slutligen avgör saken.

Byggkostnaden har gått upp sedan beslutet 2015, även räknat i det årets penningvärde. Den summan som beslutades var 763 miljoner. Dagens prognos stannar på 860 miljoner kronor.

Men, vilket också Johan Kristiansson påpekade, hyreskostnaderna är lägre än de beslutade. Istället för de beräknande 57 till 61 miljonerna årligen så har inte Lejonfastigheter "lyckats" komma upp till mer än 50 miljoner, enligt Kristiansson. Allt i 2015 års penningvärde.

Eftersom hyreskostnaden är en årlig återkommande post, kan det kompensera för en något dyrare byggkostnad, sa Kristiansson.

Simhallen är en het potatis i Linköping. I alla fall för kristdemokraten Sara Skyttedal. Trots att partiet 2015 var med och tog ett gemensamt beslut om både själva byggandet och den byggkostnad – som då låg på bordet – så har hon kritiserat bygget och kallat det för prestigebygge och lyx.

Knappt hade Johan Kristiansson hunnit redovisa kostnadskalkylen förrän Sara Skyttedal via Twitter meddelade ungefär att; vad var det jag sa. Det här kommer att kosta en miljard.

På själva mötet däremot föredrog hon att vara tyst och hade ingen kommentar till den redovisade kostnaden.

Skyttedals tweet drog igång en diskussion, där några ifrågasatte varför man inte renoverar det befintliga badhuset. Svaret från kommunalrådet Elias Aguirre (S) är att simhallen är utdömd sedan många år och – påpekade han – beslutet om en ny har tagits i politisk enighet.

Kristina Edlund (S) gjorde sin sista insats som ordförande i kommunstyrelsen för den här gången. Hon känner sig nöjd med utvecklingen.

– Man har jobbat på bra och fått med funktionsprogram och innehållsprogram. Funktionsprogrammet har ju samtliga partier ställt sig bakom.

Kritiken mot kostnaderna, hur ser du på den?

– Hela vårt arbete har utgått från den budget som fullmäktige beslutade. Nu är summan uppräknad och det beror på att tiden har gått.

Hur ser på kritiken från Kristdemokraterna?

– Jag ser fram mot att KD ska presentera ett förslag där man kan bygga simhallen så mycket billigare och ändå ha med det funktionsprogram de själva varit med och beslutat om.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!