Satsar på äldre – tar fritid från unga

En budget handlar inte bara om pengar, det handlar också om ideologi. Det säger Jonas Andersson, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna presenterar sin budget inför 2019. Fr.v Torsten Svärdström, Christer Johansson, Klas Ahlberg och gruppledaren Jonas Andersson.

Sverigedemokraterna presenterar sin budget inför 2019. Fr.v Torsten Svärdström, Christer Johansson, Klas Ahlberg och gruppledaren Jonas Andersson.

Foto: Annika Ekstedt

Linköping2018-06-18 06:00

I skuggbudgeten som partiet presenterat ligger den största ökningen inom äldreomsorgen. SD föreslår en ökning med 57 miljoner, jämfört med majoritetens 25 miljoner. Pengarna ska bland annat användas till möjlighet för personal att önska sysselsättningsgrad, bättre mat och wifi på äldreboenden.

– Av de pengarna satsar vi också 28 miljoner för att öka bemanningen. Där behövs fler händer, säger han.

Skolan får också stor tilldelning i SD:s budget, 53 miljoner utöver majoritetens budget.

I skolsatsningen ingår en ökning av skolpengen för alla elever. Det kommer att hjälpa skolorna att göra egna bedömningar om var pengarna gör störst nytta, menar partiet.

Partiet vill också återställa Hamngatan och göra Linköping bilvänligare. De vill också införa ett byggvårdsbidrag för fastighetsägare som vill värna kulturellt värdefulla byggnader.

För att finansiera satsningarna har partiet omfördelat pengar. Den nya nämnden, Social- och omsorgsnämnden får 8,9 miljoner kronor mindre i SD:s budget jämfört med majoritetens.

– Vi anser också att kostnaden för ensamkommande är för hög och vill sänka den med 35 miljoner kronor, säger Jonas Andersson.

Skälet är att kommunerna har fått sänkta ersättningar för den här gruppen och Jonas Andersson anser att finansieringen främst är statens ansvar.

Ytterligare 40 miljoner sparas in på kultur- och fritid varav 20 miljoner sparas på fritidsverksamhet för ungdomar - 13 till 16 år.

– Det kompenseras av att vi satsar på skolan, hävdar Jonas Andersson.

Sverigedemokraterna presenterar sin budget inför 2019. Fr.v Torsten Svärdström, Christer Johansson, Klas Ahlberg och gruppledaren Jonas Andersson.
Sverigedemokraterna presenterar sin budget inför 2019. Fr.v Torsten Svärdström, Christer Johansson, Klas Ahlberg och gruppledaren Jonas Andersson.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!