Så stöttas personalen efter dödsolyckan: "Fruktansvärt"

Det var Krösatåget, som körs av statliga SJ, som var inblandat i den tragiska dödsolyckan i Hackefors. Direkt efter händelsen satte företaget in åtgärder för att stötta sin personal.

Det var Krösatåget som var inblandat i onsdagseftermiddagens tragiska dödsolycka i Hackefors.

Det var Krösatåget som var inblandat i onsdagseftermiddagens tragiska dödsolycka i Hackefors.

Foto: Jonathan Posluk

Linköping2023-06-29 16:00

Sedan den 12 december 2021 är det SJ:s dotterbolag "SJ Krösa" som kör den regionala tågtrafiken på både Tjust- och Stångådalsbanan. Det var också då som Kustpilen bytte namn till Krösatåget. Bolaget ansvarar sedan dess för tågens drift och underhåll – och har också ett helhetsansvar för trafikplanering, trafikledning och bemanning. Onsdagens dödsolycka i Linköping inträffade på Tjustbanan.

– Det är jättetragiskt för alla inblandade. Det är fruktansvärt när den här typen av olyckor händer. Det är också en väldigt traumatisk upplevelse för alla våra anställda, säger Martina Nord, presskommunikatör på SJ.

undefined
"Vi har väl inarbetade rutiner för vår personals bästa", säger Martina Nord, presskommunikatör på SJ, efter onsdagens dödsolycka i Linköping.

Den personal, i form av lokförare och tågvärdar, som var inblandad i onsdagseftermiddagens dödsolycka togs omgående ur tjänst av SJ. Företaget satte in annan tågpersonal som körde vidare det aktuella tåget från platsen.

– De som har jobbat på tåget får professionellt stöd direkt. Det handlar bland annat om samtalsstöd och kamratstödjare. Vi har väl inarbetade rutiner för att ta hand om lokförare och övrig tågpersonal när det sker en olycka eller påkörning, säger Martina Nord.

– När en sån här olycka sker är det något som påverkar väldigt många människor under lång tid, fortsätter hon.

Det är Kalmar länstrafik (KLT) som är beställare/upphandlare av tågtrafiken på Tjust- och Stångådalsbanan. Katharina Seijsing är trafikchef:

– Det här är en jättetragisk olycka. Att det finns obevakade övergångar utan varken ljus- och ljudsignal eller någon typ av fålla är ett problem på våra banor likt många andra banor i Sverige. Det känns onödigt att det ska behöva ske – att det inte finns en bättre säkerhet runt järnvägen.

undefined
Katharina Seijsing är trafikchef på Kalmar länstrafik. "De obevakade järnvägsövergångarna är ett problem på Tjust- och Stångådalsbanan", säger hon.

Har ni haft kännedom om den här järnvägsövergången?

– Vi får in rapporter från tågföretagen om incidenter som sker vid alla järnvägsövergångar. De rapporterna ligger till grund för de samtal och möten som vi har med Trafikverket. Just nu har jag inga uppgifter om den här övergången har varit inblandad i rapporterna tidigare, säger Katharina Seijsing.

Vad vidtar ni för åtgärder efter den här olyckan?

– I det akuta läget är det SJ Krösa som vidtar åtgärder. Det vi gör sen är att vi får in rapporter om olyckorna och tar det vidare i vår dialog med Trafikverket. Det är Trafikverket som äger anläggningen och infrastrukturen – och ansvarar för att säkerställa säkerheten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!