Blockpolitiken bruten i Linköping

S väljer att göra upp med M i en omdiskuterad skolfråga. Resultatet blir en ny – stor – högstadieskola på Kungsberget. Men frågan är om överenskommelsen splittrar den styrande koalitionen.

16 maj 2018 09:25

Nya Kungsbergsskolan blir en högstadieskola för 900 elever med en särskoledel för 75 elever. Den överraskande överenskommelsen mellan Socialdemokrater och Moderater i Linköping presenterades under en pressträff på onsdagen med kommunalråden Jakob Björneke (S) och Erik Östman (M). Båda sitter i barn- och ungdomsnämnden som ordförande respektive vice ordförande.

Överraskningen består kanske inte främst i att det blir en ny skola. Kring den frågan finns inte någon politisk splittring. Elevantalet i Linköping ökar snabbt och det fattas skollokaler. Helst borde en ny skola för högstadiet redan stått klar.

Nej, överraskningen består snarare i att det är de två största partierna, S och M som gjort upp utanför blockgränserna.

Initiativet kommer från moderat håll, där kommunalråden Erik Östman (M) och Niklas Borg (M) lagt ett så kallat ledamotsinitiativ i kommunstyrelsen för att lyfta frågan kring Kungsberget.

– Det ledde till en diskussion som har gjort att vi nu har kommit till en överenskommelse om hur vi ser på Kungsbergsskolans utveckling och byggnationen där, säger kommunalrådet Jakob Björneke (S).

Partierna har stått en bit från varandra, men slutresultatet har blivit en uppgörelse som båda är nöjda med.

Socialdemokraterna har backat på sin önskan om en gemensam skola för både högstadium och gymnasium, med blandade teoretiska och praktiska program. Moderaterna har å sin sida backat på elevantalet. De ville från början ha en mindre skola för cirka 700 elever.

Resultatet är en stor skola, för nästan 1 000 elever. Men bara för högstadiet. Åtminstone i ett första läge. I närheten av det planerade skolbygget finns ytterligare mark som ska vikas för skoländamål i detaljplanen.

Men om den ytan – som kallas utbildningslokaler i överenskommelsen – ska bli ett framtida gymnasium vill varken Jakob Björneke eller Erik Östman spekulera i.

– Fokus har varit på de elever som finns den dag som skolan öppnar, men det har också varit viktigt för mig, i diskussionerna med Erik, att vi har skapat flexibilitet för framtida utbildningspolitiker. Vi bygger ju en skola som kanske stå i hundra år, säger Jakob Björneke.

Målet är att skolan ska öppna höstterminen 2020.

Kan det bli ett gymnasium i ett senare skede?

– Det handlar om utbildningslokaler och exakt vad det innebär får framtiden utvisa. Men det viktiga är att tomten ska vara S-märkt, säger Erik Östman.

Att det politiska landskapet har förändrat sig med den här överenskommelsen, håller de inte riktigt med om.

– Vi brukar kunna göra upp i stora frågor, konstaterar Erik Östman.

Björneke håller med och påpekar att arbetet i barn- och ungdomsnämnden för det sker i samarbetsanda.

– Det ovanliga med det här är kanske att vi två kallat till pressträff, säger han.

Enligt Erik Östman stöttar hans Allianskolleger överenskommelsen. Däremot verkar stämningen Inom Koalitionen vara aningen mera ansträngd.

– Miljöpartiet säger ja, och när det gäller Liberalerna får du fråga dem, säger Björneke.

Det är ingen hemlighet att det var Liberalerna som, i elfte timmen, klev av Koalitionsuppgörelsen om Nya Kungsbergsskolan. De ville satsa på enbart högstadieskola och istället bygga gymnasium, gärna med idrottsinriktning, på Kallerstad.

Men Liberalernas gruppledare Gunnar Broman är inte besviken över att (L) lämnats utanför uppgörelsen, trots att M och L var de partier som hade förslag som liknade varandra mycket.

– Det är bra att det nu blir en skola, säger han.

Att uppgörelsen, över partiets huvud, tyder på en splittring i Koalitionen håller han inte med om.

– Vi bryter inte ett samarbete för en sådan här sak.

Vad ett bygge av den här storleken kostar finns inte med i den här överenskommelsen. Tidigare har det spekulerats om summor upp mot en miljard. Kostnadsfrågan kommer att hanteras senare i processen. Men den kostnad som barn- och ungdomsnämnden kommer att ha råd att betala för lokalerna utgår från de ersättningar som följer varje elev.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa