Hållbar utveckling handlar inte bara om gröna påsen. Det handlar om så mycket mer. Det berättar lärare och elever som med stolthet tagit emot beskedet att de är en av fem högstadieskolor i landet som nominerats till miljöpriset Grön Flagg som delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent.

På Tornhagsskolan jobbar både elever och lärare målmedvetet för att öka kunskapen kring hur de enskilda valen i vardagen kan påverka saker som klimatförändringar, fattigdom, hälsa, arbetsvillkor som är några av de områden som nämns i de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

– Många tror att det bara handlar om miljö, men det är bara ett perspektiv. Det handlar även om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, säger Håkan Lundgren, lärare i biologi.

Artikelbild

| De globala målen är integrerade i samtliga ämnen på skolan.

Det aktiva arbetet med hållbar utveckling drog i gång för tre år sedan. Målet var att få in hållbarhetsarbetet naturligt i alla ämnen på skolan. I dag är de stolta över resultatet. Skolan

och lärarna har fått ett bra ämnesöverskridande samarbete.

Elevrådsrepresentanten Lisa Morin Andersson, 15 år, tycker att det fungerar väldigt bra.

– Det bara flyter in i undervisningen. Vi lär oss väldigt mycket trots att vi kanske inte riktigt vet det.

Artikelbild

| Eleverna lär sig om hållbar utveckling utan att de tänker på det, enligt Lisa Morin Andersson.

Häromdagen fick eleverna exempelvis debattera olika energikällor och vad som är bäst ur miljösynpunkt.

Genom att koppla ämnen till sådant som berör ungdomarnas egen vardag blir hållbarhetsfrågorna mer verkliga. Bland annat har de mätt ett års konsumtion av kläder för att se hur mycket koldioxid det genererar, vilket även satte fokus på människors arbetsvillkor. De har även följt en mobils resa, från tillverkning till återvinning och vilken miljöpåverkan det har.

Artikelbild

| Tornhagsskolan är en av fem högstadieskolor som nominerats till priset Grön Flagg 2018, från vänster: Håkan Lundgren, Lisa Morin Andersson, Sara Klöfver, Robert Gelotte och Marie Olsson.

Ettannatviktigt fokus har varit att ge eleverna handlingskompetens, betonar Sara Klöfver, SO-lärare:

– Det handlar om att få eleverna att agera, att själva ta tag i frågorna. Det är så lätt att annars fokusera på de mörka sidorna, hur dåligt det går för världen och hur hemska vi är som gör det här mot vår planet.

Därför har skolan infört ett hållbarhetsråd där eleverna kan ta ställning i vilka frågor de vill driva och hur.

– Vi har bland annat pratat om att göra de globala målen till våra egna som vi kan använda på skolan, säger Sara Klöfver.

I Sverige är 350 skolor och 1650 förskolor med i Grön Flagg. Tre gymnasier, fem grundskolor och fem förskolor är nominerade till priset, som delas ut till en vinnare i varje kategori. I år är andra gången som utmärkelserna delas ut. Vinnarna tillkännages i samband med Grön Flagg-dagen den 12 november.