HSB bostadsrättsförening Gasellen i Skäggetorp är en av länets största bostadsrättsföreningar med 546 lägenheter. Föreningen har investerat stort i en solcellsanläggning som i snitt producerar 600 000 kilowattimmar per år. Föreningen har kunnat sälja cirka två tredjedelar av sin producerade energi.

I juni 2015 begärde föreningen att få göra ett avdrag för ingående mervärdesskatt med sammanlagt 1,9 miljoner kronor. Enligt föreningen motsvarade beloppet två tredjedelar av den mervärdesskatt som föreningen betalat för att kunna investera i solcellsanläggningen under tre år.

I november 2015 beslutade Skatteverket att inte medge föreningen de begärda avdragen. Enligt myndigheten omfattas solcellerna av det så kallade avdragsförbudet för stadigvarande bostäder. Solcellerna ansågs ha en sådan anknytning till byggnadernas funktion att de inte kan anses vara klart avskilda från bostadsdelarna.

Föreningen överklagade beslutet och i februari förra året dömde Förvaltningsrätten i Linköping till föreningens fördel. Domstolen noterade särskilt att föreningen sålde en betydande del av den producerade energin.

Skatteverket fortsatte dock att framhärda i sin uppfattning och överklagade domen till Kammarrätten i Jönköping. I en färsk dom går Kammarrätten på Skatteverkets linje och nekar föreningen att göra avdrag. Avgörande för domstolens beslut är att föreningen levererar en del av den producerade elen till bostäder, tvättstugor och garage som finns i föreningens byggnader.