Delar av skolan kan läggas ner

Den nya budgetreservationen från M och KD, som röstades igenom i riksdagen, innebär nedskärningar på kulturområdet. För Linköping kan detta resultera i att Kulturskolan måste skära ner sin verksamhet.

2 januari 2019 11:30

Kulturrådet har tidigare erbjudit kulturskolor 100 miljoner per läsår till nya satsningar. Kommunerna har då fått ansöka om pengar från den summan till specifika projekt. Linköpings kulturskola har i två omgångar blivit tilldelad runt en miljon per gång.

Anders Johansson, kulturskolechef, berättar att dessa pengar har gått till tre olika projekt. Alla har haft som mål att öka jämställdheten och inkludera fler unga i verksamheten.

– Vi haft verksamhet för barn med olika funktionsvariationer, funktionsbaserad musikterapi, för ett antal elever. Vi har också dans på Kulturskolan, och det har varit 93 procent tjejer som dansar där. Så då har vi även haft en verksamhet mer åt det killiga hållet, breakdance, som öppen verksamhet. Sedan har vi också haft slöjdklubb, säger Anders Johansson.

Dansen och slöjdverksamheten har hållits på skolor ute i Ryd, Berga och Skäggetorp. Skolan har flyttat ut verksamheten till de områden där ungdomar som oftast inte hittar till Kulturskolan bor.

Musikterapin, dansen och slöjdklubben är alltså finansierade av statliga pengar, och hotas därmed om stödet försvinner.

– Alltid när en sådan här budget har blivit tagen så blir det ju många som protesterar och mycket lobbyverksamhet för att det inte ska tas bort. Så jag lever lite på hoppet. Jag hoppas att det inte ska bli så, utan att man kanske tar sitt förnuft till fånga och behåller pengarna, säger Anders Johansson.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande kultur- och fritidsnämnden, tycker att det vore väldigt olyckligt om delarna försvinner.

– Vi har precis byggt upp en större verksamhet här i Linköping. Allting hänger ihop. Får inte ungdomarna komma i kontakt med Kulturskolan så utvecklas de ju inte vidare och blir de musiker och dansare och så som vi vill se, som lyfter upp hela kulturlivet i Linköping. Kulturskolan är oerhört viktigt, det är klart att jag är väldigt orolig över det beslut som tagits, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Tillträdande ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Gustaf Appelberg (L), är inte heller han nöjd med beslutet.

– Jag har inte hunnit sätta mig in i vad det innebär med den nya budgeten och Kulturskolans del, och jag vet inte vad vi kan göra åt det. Men vår målsättning, från alliansens sida i Linköping, är precis tvärt om kan man säga. Det står i vårt program att vi vill att Kulturskolan ska försöka utvidga sin verksamhet just till de grupper som har varit svåra att nå, säger Gustaf Appelberg.

Elmer Jansson (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, tycker att det är beklagligt om delarna läggs ner.

– Det får inte drabba Kulturskolan. Min uppfattning är att Kulturskolan är flaggskeppet och kronjuvelen i verksamheten. Det är ungdomarna som kommer dit som sedan ska föra kulturen vidare, säger Elmer Jansson.

De pengar Kulturskolan har sökt har varit läsårsvis. Så aktiviteterna fortsätter nu under våren och fram till sommaren. Det är till hösten verksamheten kan komma att förändras, om budgeten kvarstår.

En annan konsekvens av den minskade kulturbudgeten, som vi tidigare skrivit om, är att det fria inträdet till statliga museer för vuxna över 19 år kan tas bort. För Linköping kan det innebära att det inte längre kommer att vara gratis att gå in på Flygvapenmuseum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hedda Themner

Ämnen du kan följa