"Det vänder upp och ned på livet"

Hur mycket assistans ditt funktionshindrade barn får kan bero på i vilken kommun du bor. Organisationen Funktionsrätt Sverige är starkt kritisk till hur stödet till familjerna bedöms.

28 januari 2019 11:00

– Det finns helt klart en risk för att bedömningarna inte är rättssäkra. Större kommuner har till exempel ofta större ekonomiska resuser, och bredare kompetens både på handläggarsidan och utförarsidan, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på organisationen Funktonsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige har följt förändringarna i hur Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tolkas.

– Vi har under flera års tid sett hur lagen har urholkats. Det finns en tydlig startpunkt. Våren 2016 började man tillämpa lagen hårdare. Det har accelererats och allt färre får stöd. Det skapar stor olycka. Vi ser familjer och barn och vuxna som blir av med insatser. Det vänder upp och ned på livet för många inblandade.

LÄS MER: Emil är ensam i Sverige med sin diagnos

Förra året uppstod en diskussion om andningshjälp och sondmatning kunde utgöra grundläggande behov, inte minst efter ett tjänstemannabeslut kring en liten flicka som behövde andningshjälp, men som nekades personliga assistans.

– Frågan om att andning inte skulle vara grundläggande säger något om hur tolkningen har skruvats åt.

Är man i behov av personlig assistans kan man få det från Försäkringskassan eller kommunen. För att få det från Försäkringskassan måste man ha omfattande behov. Nålsögat är tjugo timmar för grundläggande behov. Över tjugo timmar innebär statlig assistans. Försäkringskassan gör därför en noggrann prövning av behoven.

LÄS MER: Han sågar LSS-utredningen

Att äta, hygien samt av- och påklädning ses som grundläggande behov. För att få assistans krävs en utredning där en tjänsteman bedömer tidsåtgången.

– Blir man beviljad grundläggande behov, så får man sedan ytterligare timmar utöver det, vilket kan vara ganska många timmar och därmed också avgörande avlastning för familjen.

Är det risk att den kommunala tjänstemannen påverkas av Försäkringskassans beslut?

– Absolut. Om en person har sökt statlig ersättning och fått avslag. Kommunerna ska göra en egen prövning. Det kan slå hur som helst, att man förändrar Försäkringskassans bedömning åt något håll.

Han kallar den här lösningen för en "udda fågel i svensk förvaltning":

– Det är märkligt att man prövar exakt samma fråga i två instanser. Det skapar en rättsosäkerhet. I inget annat fall prövas man två gånger i två olika instanser.

Organisationen Funktionsrätt Sverige hade en expertplats i utredningen av förslaget till nya LSS-lagstiftning som presenterades nyligen.

LÄS MER: Så säger chefen på kommunen om barns assistans

– Vi sågade förslaget. Vi vill i stället återställa tillämpningen av LSS. Vi tycker inte att den följer lagens intentioner.

Mikael Klein är ändå hoppfull:

– De här frågorna har kommit i ljuset. Och statsminister Stefan Löfven (S) tog upp detta i sin regeringsförklaring, att se över LSS och att definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av, säger Mikael Klein.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Svedin

Ämnen du kan följa