Derome fick tidigare i höst en detaljplan antagen som ger företaget möjlighet att bygga 38 bostäder närmast rondellen vid infarten till Ekängen.

– Det blir en blandning av villor, parhus och kedjehus. Vi räknar med att starta med vägar, vatten och avlopp i vår och börja leverera hus under 2020, berättar markutvecklare Roger Holmberg.

Nu har samhällsbyggnadsnämnden gett Derome ett positivt planbesked även på grannfastigheten, som ligger på fältet runt Klockaretorpet fram till Grönhögsvägen. Här räknar Holmberg med byggstart för 20–30 bostäder framåt 2024–25.

Artikelbild

| Klockaretorpets ekonomibyggnad är från 1800-talet och ska bevaras. För bostadshuset är framtiden mer oviss.

En av de frågor som ska beslutas i planarbetet är om bostadshuset på Klockaretorpet får rivas eller inte.

– Kommunens antikvarie får bedöma vilka kulturvärden det finns i huset. Vi har planer för att lösa det på ett bra sätt vare sig det står kvar eller rivs, kommenterar Holmberg.

Deromes båda projekt är relativt små jämfört med två andra detaljplaner, som håller på att utarbetas.

Vid Näsby, längst söderut i Ekängen, planerar Trivselhus över 200 villor och radhus.

Artikelbild

| Stensätter 1:156 heter den fastighet där Derome AB vill bygga om några år. Men först ska 38 bostäder byggas på granntomten söderut.

– Den detaljplanen är ganska långt framme. Där skulle det första spadtaget kunna tas om två år, bedömer Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden fram till årsskiftet.

Närmast skolan planerar HP Boendeutveckling i ett första skede 180 bostäder och ett mindre centrum. Österut finns det mer mark att bygga på.

Artikelbild

| Det nya bostadsområdet planeras söder om Grönhögsvägen.

– Sammantaget kan det bli 1 000 nya bostäder i Ekängen. Fokus ligger ju på villor, men jag hoppas att det även kan bli lite flerfamiljshus för till exempel pensionärer som vill flytta ifrån sin villa, säger Aguirre.

Han är glad att bostadsbyggandet ser ut att kunna lossna ordentligt i Ekängen.

– Det är jättemånga som efterfrågar villatomter, och Ekängen ligger bra till, nära staden. Tillsammans med Linghem och Ljungsbro så är det i Ekängen som riktigt många villor kommer att kunna byggas.

På sikt kan det bli ännu mer. I flera år har kommunen förhandlat med staten om att köpa mark vid Tuna kungsgård, mellan Ekängen och Roxtuna.

– Vi fick ett bud tidigare i höstas som var alldeles för högt. Nu pågår värdering, och förhandlingarna fortsätter, berättar Aguirre.

Någon större brådska är det inte med köpet, enligt Aguirre.

– Det området är viktigt för Linköpings utveckling på sikt. Men vi börjar ju bygga söderifrån i stället – och 1 000 bostäder där kommer att räcka länge.