Ghost-domaren anklagas för jäv

De tidigare medlemmarna i bandet Ghost anklagar domaren i tingsrätten för att ha varit jävig när han dömde till bandledaren Tobias Forges fördel. Detta på grund av att domaren och bandledaren är med i Frimurarorden. Nu kan hela rättegången tas om.

29 november 2018 11:02

Den 17 oktober i år avgjorde Linköpings tingsrätt tvisten mellan fyra tidigare medlemmar i Ghost – Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg – och bandledaren Tobias Forge. Tingsrätten dömde till Forges fördel och de tidigare medlemmarna dömdes att betala hans rättegångskostnader på 1,3 miljoner kronor. Domen i tingsrätten har överklagats till Göta hovrätt.

Den infekterade tvisten har nu tagit en oväntad vändning. Advokat Michael Berg, som företräder de tidigare medlemmarna, har i en inlaga till hovrätten begärt att hela rättegången i tingsrätten ska göras om. Advokaten anklagar rådmannen Henrik Ibold, som var rättens ordförande i tingsrätten, för att ha varit jävig. Anledningen är att Henrik Ibold är medlem i Svenska Frimurareorden. Även bandledaren Tobias Forge är medlem i samma orden och både han och rådmannen Ibold tillhör, enligt advokaten, den sektion inom orden som går under namnet "Fjärde fördelningen", som bland annat omfattar ordens loger i Linköping. Advokaten anser att detta förhållande gör att rådmannens opartiskhet i målet kan ifrågasättas.

Vi pratade på torsdagen med rådmannen Henrik Ibold. Han kände då inte till att advokaten vänt sig till hovrätten. Han säger att det är upp till hovrätten att avgöra om han var jävig eller inte när han dömde i målet.

– Det får hovrätten bedöma. Jag kan inte ha någon åsikt om det i min roll som den som pekas ut som jävig. Det får man överlämna till någon annan att avgöra.

Kände du till att Forge var medlem i Frimurarorden?

– Jag visste inte att han var medlem i Frimurarorden. Däremot hade jag väl hört något rykte om att det kunde vara så.

Känns det olustigt att bli anklagad för jäv?

– Nej, det gör det väl inte. Jag tror inte att hovrätten kommer att anse att det är jäv, säger Henrik Ibold.

Vi har även varit i kontakt med Tobias Forges advokat, Ann-Charlotte Söderlund Björk. Inte heller hon kände på torsdagen till att motparten anklagar domaren för jäv.

– Jag har ingen aning. Jag uttalar mig inte om det här, säger hon.

I sin inlaga till hovrätten åberopar advokat Berg utdrag från Svenska Frimurarordens allmänna lagar som bland annat föreskriver att en medlem i orden alltid måste tala sanning. Advokaten skriver: "För Henrik Ibold måste det närmast ha varit en omöjlighet att objektivt och opartiskt kunna bedöma bevisvärdet av de uppgifter som Tobias Forge har lämnat".

Av inlagan till hovrätten framgår att de tidigare medlemmarna i Ghost först den 14 november fick reda på att Henrik Ibold var med i Frimurarorden. Det framgår att de har utrett Ibolds och Forges medlemskap genom att ta del av ordens matrikel.

Göta hovrätt hade ännu på torsdagen inte tagit ställning till yrkandet om att rättegången ska tas om i tingsrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa