Här blir det en ny skola och idrottshall

Efter flera år av överklaganden står det klart att Botrygg ska bygga en ny skola med fullstor idrottshall i Vikingstad.

22 december 2019 08:00

2016 klubbades en detaljplan som innehöll bostäder, förskola och skola i östra Vikingstad. Tanken var då att en ny kombinerad förskola/skola skulle kunna vara klar sommaren 2019, men detaljplanen överklagades och en första försening var ett faktum.

Sedan visade det sig svårt att hitta någon som var villig att bygga skolan till en kostnad som kommunen var beredd att acceptera. Det första försöket till upphandling avbröts därför.

 

Tidigare i år gjordes ett nytt försök. Fem anbud kom in och kommunen beslutade att anta Botryggs bud. Ett annat företag ansåg då att deras anbud avvisats på felaktiga grunder och överklagade kommunens beslut. 

Nu har förvaltningsrätten kommit fram till att kommunens beslut var korrekt. Botrygg planerar att börja bygga skolan under det tredje kvartalet i år och beräknas vara klara i början av 2022.

 

Christer Gunnarsson, sakkunnig i lokalfrågor vid utbildningsförvaltningen, gläds över att skolan nu kan byggas.

– Det har funnits ett behov i Vikingstad länge, framför allt på förskolesidan. Platsbristen har gjort att många förskolebarn i stället fått erbjudanden om plats i Lambohov och andra förskolor in mot staden. Det är också väldigt roligt att vi får till en fullstor idrottshall tack vare att kultur och fritid går in och delfinansierar, säger han.

 

Botrygg kommer att bygga och äga skolan som får plats för upp till 480 barn från förskola till årskurs 6. Kommunens hyra till Botrygg blir närmare en miljon kronor i månaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin