Här ska de bygga billiga lägenheter

Det blir SHH, Bonava, Botrygg, Mannersons och Kärnhem som får bygga på Berga äng. Hyrorna ska bli 25 procent lägre än i andra nyproducerade hus.

28 augusti 2018 18:37

Byggandet i Linköping har slagit rekord i Linköping de senaste åren. Men det finns en baksida: Byggkostnaderna har stigit rejält, liksom bostadspriserna och hyrorna. Projektet på Berga äng – fältet mittemot Coop vid Haningeleden – är ett försök att råda bot på det.

– Nybyggda bostäder kan aldrig bli de billigaste, men vi ska göra vad vi kan för att pressa priserna. På Berga äng blir maxhyran 1 450 kronor per kvadratmeter och år, vilket är 25 procent lägre än annat nyproducerat i staden, säger kommunalrådet Elias Aguirre.

Att det blir just 1 450 kronor beror på att projektet bygger på det statliga investeringsstödet för hyresbostäder. Byggherrarna kan få 5 800 kronor per kvadratmeter bostadsyta i bidrag när de förbinder sig att hålla hyrorna på den nivån i minst 15 år.

– Det har varit ett glädjande stort intresse för att bygga på Berga äng. Det kom in 18 anbud. Jag hoppas att det här projektet blir ett nationellt exempel på hur vi kan bygga för alla, säger Aguirre.

Det blir inte bara hyresrätter på Berga äng. SHH får bygga 100 hyresrätter, Bonava 50 bostadsrätter, Botrygg 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter, Mannersons 75 hyresrätter och Kärnhem 50 bostadsrätter. Mark för ytterligare 50 hyreslägenheter och lika många bostadsrätter ska tilldelas senare.

– Det är viktigt att få till en bra blandning. Området blir en koppling mellan Södra Ekkällan, där det är mycket bostadsrätter, och Berga som är mer miljonprogram, säger Aguirre.

Arbetet med detaljplanen påbörjas nu och byggstart beräknas till 2021. Oppositionen, som i stället har velat bygga småhus på fältet, har hotat att riva upp planerna om det blir maktskifte.

– Men nu har vi skrivit under avtalen, så jag räknar med att det här rullar vidare hur det än går i valet, säger Aguirre.

Utöver att söka det statliga bidraget finns det mycket att göra för att bygga billigare bostäder, menar Jan Jonsson, projektledare på Botrygg.

– För det första gäller det att bygga yteffektivt. I dag går det utmärkt att bygga tvåor på 45–50 kvadratmeter som inte känns trånga.

– För det andra så är materialpriserna i Sverige alldeles för höga. Det gäller att importera och att köpa direkt från tillverkaren. När en totalentreprenör köper kakel eller ett fönster är det ofta 3–4 led, och i varje led läggs det på 10–30 procent, minst. Det har vi inte råd med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Alvin

Ämnen du kan följa