Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har bedrivit verksamhet på universitetsområdet i Linköping sedan 1978. I anläggningen finns bland annat hallar där det utförs olika typer av mätningar.

Nyligen blev det känt att Försvarsmakten övervägde att klassa hela campusområdet i Linköping som ett riksintresse. I praktiken skulle det innebära att Försvarsmakten kan stoppa nya byggnader inom universitetsområdet.

Såväl Linköpings kommun som fastighetsbolaget Akademiska hus riktade kritik mot förslaget. Akademiska hus hotade till och med att säga upp FOI som hyresgäst om planerna blev verklighet.

Nu står det klart att Försvarsmakten backar från förslaget. Området runt FOI kommer inte att klassas som riksintresse utan som ett område av betydelse för totalförsvaret. Klassningen innebär att det blir ett område som kommunen behöver beakta i samhällsplaneringen, enligt Camilla Bramer, planarkitekt vid Försvarsmakten. Det är dock inget riksintresse som per automatik ska väga tyngre än andra riksintressen.

Två andra områden i Linköping klassas dock som riksintressen. Det rör sig dels om området kring Malmens flygplats och dels om FOI:s mätplats vid Lilla Gåra, cirka två mil söder om Linköping. Det anses vara av stor betydelse att det inte tillkommer byggnationer vid den aktuella mätplatsen, som används för radar- och antennmätningar.