För henne är Linköping välbekant från civilingenjörsstudierna och tiden som kårordförande på Lintek vid Linköpings universitet. Nu är hon här som jämställdhetsminister, på Regnbågsparaden. Tillsammans med hundratals andra. Linköpingsborna passar på att uppmärksamma allas lika värde med paraden från Trädgårdsföreningen och genom stan.

– Det är viktigt att stå på för mänskliga rättigheter. Man kan till exempel sätta upp en regnbågsflagga i receptionen inom vården, för att visa att alla är välkomna, säger hon.

Vad kan ni göra som politiker?
Artikelbild

| Jonas Nellsjö, flottiljchef på Malmen visar att regnbågsflaggan är viktig för Försvarsmakten.

– Det finns stora problem att ta tag i, till exempel psykisk ohälsa bland transpersoner. Självmordsförsök är väldigt vanligt. Vi måste också se till så att det finns trygga miljöer och mötesplatser för HBTQ-personer. Vi måste också agera mot hatbrott. Det är ett mycket allvarligt brott, säger Åsa Lindhagen.

På plats finns förutom många privatpersoner även flera organisationer och olika fackförbund, som Kommunal.

– Man ska få älska vem man vill, det spelar ingen roll. Vi driver hela tiden frågor om jämställdhet. Det är viktigt. Jag har med mig min nioåriga dotter. Det är viktigt att få barnen att förstå att det är okej att vara den man vill vara, säger Sofia Larsson, värvarutvecklare på Kommunal.

En liten delegation från Försvarsmakten och flygflottiljen Malmen är där också

Artikelbild

| "Det behövs trygga miljöer och mötesplatser för HBTQ-personer", säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

Hur jobbar ni med de här frågorna?

– Vi diskuterar det aktivt i arbetslag och i organisationen. Genom att respektera varandra och se till varandras styrkor oavsett vem man är så kan vi bygga en bättre förmåga i Försvarsmakten. Men också visa att vi är en relevant spelare i samhället, säger helikopterflottiljens chef Jonas Nellsjö.

Artikelbild

| Yuval Petersson och Linn Fahlstedt tycker att det är viktigt att stå upp för människors lika värde.

Yuval Petersson och Linn Fahlstedt tänker på historien.

– För inte så länge sedan skulle vara otänkbart med en Regnbågsparad där man står upp för människors rätta att älska vem man vill, säger de.

Artikelbild

| Självklart handlar Regnbågsparaden om kärlek för Sofi Lindgren.

Och Sofi Lindgren sammanfattar sin syn på Regnbågsparaden i en mening:

– Det är bara kärlek, säger hon.