Juristen: Alla utreds inte ordentligt

I dag är det allt färre ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd. Ändrade – och hårdare – regler gör att många kommer att utvisas.

1 maj 2017 21:30

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Att få den beviljad – och därmed få möjlighet att stanna i landet – är däremot en helt annan sak. Sedan en ny tillfällig lag trädde i kraft i juli förra året är det svårt för många ensamkommande barn att få permanent uppehållstillstånd.

Under 2015 kom det – enligt Migrationsverkets statistik – 35 369 ensamkommande till Sverige. Den största gruppen var från Afghanistan och den övervägande delen av alla var pojkar. Under hela 2015 var det 23 480 afghanska ensamkommande unga som sökte asyl här i landet. Bara från oktober till december det året – alltså under två månader – kom det in 16 744 ansökningar från den gruppen.

Alla asylsökande har rätt till ett juridiskt ombud så snart de kommer in i landet. I Linköping finns juristen Almina Imamovic. Sedan 2015 har hon företrätt en rad ungdomar. Hon är tämligen kritisk till hur Migrationsverket hanterar de ensamkommande.

– Alla ensamkommande har inte rätt att stanna, men alla borde få en ordentlig utredning. Det sker inte i dag, tycker jag, säger hon.

Genom ungdomarna har Almina Imamovic fått en större insikt i hur ett samhälle som Afghanistan fungerar. En insikt och kunskap hon inte alltid upplever att Migrationsverket har.

Att skicka unga människor tillbaka till Afghanistan är vansinne, tycker hon. Många har dessutom aldrig bott i landet – och har inga kontakter – eftersom de levt som flyktingar i Iran.

– Tittar man på UD:s hemsida så avråder de från resor till Afghanistan. Men att utvisa unga människor som kanske aldrig bott i landet går tydligen bra.

Beslut tas utan insikt i hur ett land som Afghanistan fungerar, tycker hon och fortsätter:

– Det går inte att tro att det fungerar som här i Sverige.

Hon upplever att hon allt för ofta ser både nonchalans och slarv från Migrationsverkets sida. Det gör henne arg, för att inte säga ursinnig.

Hon tar ett eget ärende som exempel; Abbas Alavi som inte beviljades uppehållstillstånd. Ett beslut hon överklagade, eftersom det fanns flera omständigheter som hon inte tycker att Migrationsverket tagit hänsyn till. Trots att hon kollade att dokumenten skickats från Migrationsdomstolen till Migrationsverket tog det verket en vecka innan de hittades, hävdar hon.

Almina fick då en halvtimme på sig för att komplettera. Sista ordet i ärendet är inte sagt ännu. Men Alminas unga klient har fått en tidsfrist.

– Besluten handlar om liv. Det handlar om människor, säger hon upprört.

Att så många unga afghaner väljer att komma till Sverige har flera förklaringar, enligt Almina Imamovic.

Dels handlar det om skicklig "marknadsföring" från flyktingsmugglare som tar bra betalt för att smuggla människor in i Europa. Och dels sprids information från mun till mun och via sociala medier. Sverige beskrivs som ett himmelrike, konstater hon krasst.

– Många ungdomar hade från början inte aning om vart de skulle, de ville bara ut ur landet. Bland annat för att inte riskera att bli tvångsrekryterade till IS.

Men om det nu är så farligt för pojkar att vara i Afghanistan, hur är det då med alla flickor som är kvar i landet?

Almina suckar. Afghanistan är ett land med föråldrade regler och traditioner. Flickorna låser man in, de får inte vistas ute, förklarar hon. De flickor som lyckas fly gör det ofta genom att klä ut sig till pojkar, det har hon också sett exempel på.

Ett annat skäl till att många pojkar flyr handlar om något som man sällan pratar om. Sexuellt utnyttjande.

– Rika afghaner tvingar in pojkar i prostitution. De kläs ut till flickor och utnyttjas som sexslavar på olika klubbar och liknande, säger hon.

De hamnar i en fälla. De utnyttjas av högt uppsatta personer i samhället och det gör det omöjligt för de utsatta att klaga för att få rättvisa.

Ytterligare en orsak till flykt är att många tillhör den diskriminerade gruppen hazarer. De är ofta shiamuslimer till skillnad från majoritetsbefolkningen pashtuner, som är sunnimuslimer.

Det är inte bara från Afghanistan som det kommer många ungdomar. Somalia och Eritrea är två andra länder som unga människor flyr ifrån. Men det förekommer också att ungdomar från Iran, Irak och Tjetjenien dyker upp, enligt Almina

Vi sitter på hennes kontor, Juristteamet, och pratar. Plötsligt ringer det på dörren. Utanför står Abbas Alavi tillsammans med en kille, Nasir, som Almina aldrig träffat. Nasir har haft problem med sitt juridiska ombud som glömde – hävdar han – att överklaga hans utvisningsbeslut. Nasir utvisades till Belgien men skickades tillbaka till Sverige med hänvisning till Dublinförordningen.

Nu behöver han hjälp. Migrationsverket gjorde honom nämligen två år äldre på en sekund.

– Jag är 16 år, men Migrationsverket bestämde att jag var 18, säger han med Abbas som tolk.

Bestämningen gjordes utan några som helst tester. Enligt Almina skulle det i så fall inte vara första gången. Hon har hört samma sak tidigare. Nasir vill gärna genomgå ett ålderstest.

– Jag har lite pengar jag kan betala, säger han.

Huruvida Abbas och Nasir till slut får en framtid i Sverige? Ja det får framtiden – eller snarare Migrationsverket – utvisa.

Ensamkommande barn

En person under 18 år som kommer till Sverige utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare för att ansöka om asyl.

När barn och ungdomar under 18 år kommer ensamma till Sverige och söker asyl skyddas de av FN:s konvention för barns rättigheter.

Ny tillfällig lag från 20/7 2016 gör att det blir svårare för personer som kom efter 24/11 2015 att få permanent uppehållstillstånd.

2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl.

2016 sökte 2 199 ensamkommande barn asyl.

Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2016 var nästan en tredjedel från Afghanistan (665 personer). Den näst största gruppen – drygt 400 barn – kom från Somalia, följt av Syrien, Marocko, Etiopien och Albanien.

1 607 är pojkar mellan 13–17 år. Antalet flickor var för motsvarande åldersspann 341.

Källa: Migrationsinfo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa