Lång debatt – trots små skillnader

Kristina Edlund, gruppledare för Socialdemokraterna, har nog aldrig haft en större, om än tyst majoritet, bakom sig som när hon – efter sju timmars budgetdebatt – försiktigt framkastade idén att dra ett streck i debatten.

28 maj 2019 20:01

Klockan nio på tisdagsförmiddagen drog debatten i gång. Ekonomidirektören Peder Brandt inledde med att visa de ekonomiska förutsättningarna som Linköping har att hantera under åren framåt. Bland annat handlar det om att färre försörja fler om en inte alltför avlägsen framtid. De grupper i kommunen som växer mest är barn och unga tillsammans med gruppen 80+, medan gruppen Linköpingsbor i arbetsför ålder inte är lika stor.

– Det gör det extra viktigt att inte använda mer pengar än vi får in, sa kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Han konstaterade – som flera företrädare – att Linköping mår bra, har bra förutsättningar för att klara utmaningar och att kommunalskatten är oförändrad – 20,20 procent. Samtidigt varnade han för kommande skattehöjningar.

– Linköpingsborna kan få en kännbar skatteökning eftersom regionen planerar att höja sin skatt, sa han.

Mycket i debatten handlade om besparingar eller inte besparingar. I Alliansens budgetförslag finns ett sparkrav på 105 miljoner. Något som oppositionen i form av framförallt S och MP, var mycket kritiska till. Det är besparingar som görs på barn och gamla, hävdade de.

Alliansen slog tillbaka och kallade retoriken för ohederlig eftersom det inte finns – menar de – utlagda besparingar på nämnderna. Istället ska besparingar på central förvaltning, förändrade arbetssätt, digitaliseringar och ökad automatisering, alltså blanketter på nätet och ansökningar som görs direkt på nätet, spara pengar.

Socialdemokraterna å sin sida fick kritik för sina föreslagna besparingar på 40 miljoner. Enligt förslaget ska de tas genom att flytta från dyra lokaler, minska kommunikation, PR och konsulter.

– Vi har inte en uppsjö av lokaler så det kommer i slutänden att drabba våra verksamheter som förskola och omsorg, menade Erik Östman (M).

Linköpings kommun omsätter cirka 10 miljarder om året och det är de förutsättningarna som partierna hanterar. Mot den bakgrunden är skillnaderna i det de politiska partierna debatterade tämligen små.

Erik Östman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, klev upp i talarstolen och anklagade särskilt S för att debattera ohederligt och för att höja tonläget i debatten.

– Jag har räknat på det här och det är 0,7 procent som skiljer S-budgeten från vår Alliansbudget, sa han och blev inte motsagd.

Kristina Edlund påpekade i sin tur att det var just när Östman var i talarstolen som tonläget i debatten höjdes.

Vänsterpartiet stod för den mest filosofiska inställningen till ett budgetförslag.

– Vi vill visa på att en annan värld och ett annat Linköping är möjligt. Vi vill ha ett Linköping där människor är modiga, lyckliga och trygga, sa gruppledaren Jessica Eek.

Klimatdiskussionen tog inte så stor plats som man kunnat tro och det var framförallt Miljöpartiet som stod för den.

– Vi har ett klimatnödläge. Unga och barn kräver åtgärder nu, sa Rebecka Hovenberg och efterlyste riktiga klimatsatsningar från Alliansen.

I övrigt kan noteras att en lång budgetdebatt kan vara avslöjande på flera sätt. Som att vissa ledamöter tar lätt på det där med att hålla sin taltid. Man kan också dra slutsatsen att Gustav Appelberg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden lyssnar på Timbuktu medan Gunnar Gustafsson MP verkar föredra Leonard Cohen.

17.15 var talarlistan tom. Beslutet blev i stort det som kommunstyrelsen föreslagit, med vissa tilläggsyrkande. Alliansens budget regerar.

Här kan du höra hela debatten

http://play.linkoping.se/kommunfullmaktige-2

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa