Lärarna vinnare i nytt budgetförslag

Linköpings kommun ska inte göra av med mer pengar än man får in. Ungefär så skulle man kunna sammanfatta Alliansens budget för nästa år.

7 maj 2019 17:48

– Vi bryter mönstret från den gångna mandatperioden där vi såg större kostnadsökningar än intäkter. Det säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande och den som leder Allians för Linköping.

Han varnar för tuffare tider och säger att man på några års sikt vet att det kommer att krävas besparingar i storleksordningen 3–4 procent.

– Med det här budgetförslaget vill vi säkerställa Linköpings starka ekonomi framåt, säger han.

Ni tänker alltså strama åt?

– Nja, vet inte om man kan kalla det så. Men vi ser till att nettokostnaderna inte ökar mer än vad intäkterna ökar. Vi är inte lika expansiva som den tidigare majoriteten.

Trots det beskedet så gör ändå Alliansen vissa satsningar. Barn- och ungdomsnämnden får mest – 18,5 miljoner kronor – där merparten av pengarna ska gå till att höja lärarnas löner och att anställa heltidsmentorer som kan avlasta lärarna i det som inte är undervisning.

– Att ha behöriga lärare som kan ägna sig åt undervisning är en förutsättning för att eleverna ska nå sina mål, säger Åsa Wennergren (L) kommunalråd med ansvar för utbildning.

Den helt nystartade arbetsmarknadsnämnden får 15 miljoner kronor extra. Det handlar enligt Niklas Borg om arbetsmarknadssatsningar för att fler ska ha ett jobb att gå till.

Utöver detta föreslås äldrenämnden få 10 miljoner kronor extra, social- och omsorgsnämnden får 8,5 miljoner, bildningsnämnden får 6,75 miljoner, kultur- och fritidsnämnden får 3 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 4 miljoner kronor.

I budgetförslaget framgår att Alliansen har "effektiviserat" eller som man kan säga – sparat – 105 miljoner från ett tjänstemannabudgetförslag.

Hur kan ni säga att ni satsar när ni har sparat 105 miljoner?

– Tittar man på förra årets resultat så gick kommunen plus med 250 miljoner så vi ser att det finns ett effektiviseringsutrymme.

Niklas Borg pekar på att det finns vinster att göra – utan att man skär i verksamheter – bland annat genom ändrade arbetssätt och digitaliseringar.

På vilket sätt går det att spara med digitaliseringar?

– Sätten är flera men det kan handla om allt från att göra skolan blankettfri till att automatisera handläggningen av försörjningsstöd och automatisera bygglovsansökningar, säger han.

Av klimat- och miljösatsningar syns inte så mycket i det budgetförslag som Alliansen nu lagt. Trots att man sagt att det är ett prioriterat arbete får samhällsbyggnadsnämnden "bara" fyra miljoner kronor som en satsning. Det här beror, enligt Muharrem Demirok (C) kommunalråd, på att de mesta "klimatpengarna" redan ligger hos bolagen.

– Därför blir jobbet med styrning och samordning mycket viktigt för klimatarbetet, säger han

Senare under kvällen kommer en kommentar från oppositionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt