Nu rivs det anrika huset på S:t Larsgatan

Nu är det slut på gamla tider, nu är det färdigt inom kort. Nu rivs det gamla gårdshuset på S:t Larsgatan 19.

20 december 2018 06:00

Bengt Häger, tidigare länsantikvarie i Östergötland, har fått i uppdrag att dokumentera rivningsarbetet.

Med en kamera som arbetsredskap går han omkring och tar bilder av när grävmaskinen med stor precision manövreras av dess förare.

– Byggnaden är från 1912 och klassas som kulturhistoriskt värdefull, säger han och fortsätter:

– Personligen tycker jag att det är väldigt tråkigt att huset försvinner, men det var ju bortom all räddning efter de skador som uppstod i samband med de markarbeten som genomfördes i kvarteret.

Relativt snart upptäcktes sättningar och sprickor i gårdshuset som till slut dömdes ut

Allra närmast uppför Botrygg ett hus med ett 50-tal lägenheter och lite längre bort bygger NTM lägenheter och hotell.

I samband med rivningsbeslutet bestämdes att gamla detaljer som fönster och dörrar i största möjliga mån skulle bevaras för att återanvändas i den nya byggnad som kommer att uppföras vid platsen.

– Målet är att huset ska bli så snarlikt det gamla som möjligt, säger Bengt Häger som berättar att rivningsarbetet, eller demonteringen som han föredrar att kalla det, kommer att pågå under cirka tre veckor.

– Hur långt in i januari man kommer att hålla på är lite oklart. Det blir ju en del uppehåll i samband med storhelgerna som väntar.

Det är Botrygg som ansvarar för uppförandet av det nya huset och bolagets vd, Adam Cocozza, uppger att man just nu håller på med de sista detaljerna i bygglovsansökan.

– Huvudspåret är att det bli kontor i fastigheten. Vi räknar med en byggtid på mellan 12 och 15 månader efter att vi satt spaden i marken, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa