Ny skola på Kungsberget dröjer

Det fria skolvalet kan bli satt ur spel i Linköping om inte den styrande koalitionen kan komma överens i frågan om en ny storskola på Kungsberget.

1 mars 2018 07:00

Ett beslut om att bygga en ny skola borde tas snart – helst i går – om inte Linköpings skolorganisation ska få allvarliga problem inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är framförallt Liberalerna som har svängt i frågan. Från att Koalitionen, så sent som i oktober, förra året var helt överens om att bygga Nya Kungsbergsskolan som både högstadie- och gymnasieskola, så var beskedet från Liberalerna några veckor senare att partiet tänkt om. I alla fall hade delar av partiet tänkt om.

Partiet ville nu att Nya Kungsbergsskolan skulle bli enbart en högstadieskola och att ett gymnasium – med idrottsinriktning – istället borde byggas på Stångebro. Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom-Ellison (L) konstaterade vid den tidpunkten att partiet behövde ytterligare tid för att utreda frågan.

Detta trots att hon tidigare under hösten 2017 kritiserat bildningsnämndens vice ordförande Jerry Broman (M), när han framförde ungefär samma idé. Men med skillnaden att ett gymnasium på Stångebro skulle ha yrkesinriktning istället för idrottsinriktning.

Nu har diskussioner och utredningar pågått ytterligare några månader. Men (L) har fortfarande inte bestämt sig. När partiet är redo för ett beslut är oklart.

– Det jag kan säga är att vi diskuterar frågan, säger Karin Granbom-Ellison.

När kan ni vara klara?

– Det kan jag inte svara på. Det här är en fråga som tar lite tid.

Men ni var ju överens i Koalitionen?

– Ja, det är sant att det är från liberalt håll som frågan nu tar mer tid.

Jakob Björneke (S) ordförande i barn- och ungdomsnämnden är medveten om att frågan har dragit ut på tiden. Han menar att liberalerna nu måste visa sina argument för att de inte längre är bekväma med det beslut som tidigare tagits i enighet i Koalitionen.

– Jag förutsätter att vi löser det här. Bollen ligger hos Liberalerna, det är de som svängt, säger han.

Att Linköping saknar skolplatser är ett väl känt faktum som politiker talat om i flera år. På sikt kommer det exempelvis att fattas upp mot 1 300 gymnasieplatser om tio år om inget görs. Det var siffror som Karin Granbom Ellison själv uppgav i en diskussion i senaste fullmäktige.

Byggs inte Kungsbergsskolan får det också andra effekter, enligt Jakob Björneke. Bland annat kommer det på sikt att sätta det fria skolvalet ur spel, hävdar han.

– Även utan Nya Kungsbergsskolan klarar vi lägsta kravet som att ge elever tak över huvudet och en bänk att sitta i. Men för elever, framförallt i ytterområden, innebär det att de kommer att få svårare att välja andra skolor. För det kommer inte att finnas några platser.

Enligt Björneke är elevantalet på Nya Kungsbergsskolan inte det viktigaste. Skolan behöver bli stor, men om det blir 1 800 elevplatser eller något färre är inte så intressant. Fler skolor behöver byggas i Linköping oavsett, menar han. Men den viktiga frågan för övriga Koalitionen är att skapa blandad skola. En skola med olika program och för elever på både högstadie- och gymnasienivå.

– Vi har så goda erfarenheter av sådana skolor i Linköping, säger Jakob Björneke.

Som exempel tar han Folkungaskolan och Berzeliusskolan och menar att det är på skolorna som Koalitionen tittar när man vill skapa den nya skolan.

– Att nu ha en tomt så centralt som Kungsberget, det är för bra för att inte satsa på en sådan mixad skola, anser han.

Även med en högstadiedel på Nya Kungsbergsskolan kommer det att krävas fler högstadieplatser och de ska helst vara centralt placerade.

Varför tänker ni så?

– Det är en strategi vi barn- och ungdomsnämnden tagit eftersom vi sett att högstadieskolor i bostadsområden blir väldigt segregerade.

Hur ser du på strulet med Nya Kungsbergsskolan?

– Nja, det är inte bra och jag hade hellre sett att vi var igång. Men som sagt, nu ligger bollen hos Liberalerna.

Så här ser turerna kring Nya Kungbergsskolan ut

2015: Ma.j Står klart att Nya Kungsbergsskolan blir en jätteskola

2016: Februari. Nu avslöjas att skolan ska rymma 1 800 elever. Prognosen visar stort behov av fler skolor

2016: Arkitekttävling utlyses

2017: Juni Arkitekttävlingen avgjord. Laterna Magica blev det vinnande bidraget

2017: Oktober Moderaterna ger sig in i debatten och kräver helt nytt yrkesgymnasium

2017: Oktober Karin Granbom.-Ellison avfärdar M-kritik

2017: November L byter fot om Kungsbergsskolan

Enligt tidigare elevprognoser kommer det att fattas cirka 1 500 platser till gymnasieelever, 1 500 till högstadieelever och 2 500 i årskurserna inom tio år

2020: Inflyttning i nya skolan ska enligt plan börja ske etappvis

2022: Då ska Nya Kungsbergsskolan vara helt klar

750-800 miljoner kronor: Beräknad kostnad för en ny skola.

Anders Ljungstedts gymnasium ska på sikt avvecklas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa