Ökade krav för försörjningsstöd

Linköpings kommun vill införa krav på heltidsaktivering för personer som har försörjningsstöd. Nu utreds förutsättningarna för att ta efter en modell som varit framgångsrik i Växjö.

10 maj 2019 21:27

Social- och omsorgskontoret ska tillsammans med utbildningskontoret utreda, bland annat, om det är juridiskt möjligt att införa en sådan strategi. Utredningen sker på uppdrag av den helt nya arbetsmarknadsnämnden och ska presenteras vid nämndens junimöte.

– Trots att Linköping är en välmående stad så är det ändå en stor grupp som haft försörjningsstöd under en lång tid. Det innebär höga kostnader för kommunen, men också negativa konsekvenser för individen, säger Fredrik Lundén (M).

En ögonblickssiffra just nu är att cirka 1400 personer – med varierande arbetsförmåga – har försörjningsstöd. Av de drygt 800 som har arbetsförmåga har hälften varit arbetslösa i mer än två år och flertalet är under 45 år. Enligt Fredrik Lundén är två tredjedelar av personerna i den här gruppen utlandsfödda medan den resterande tredjedelen är inrikesfödda.

Han hänvisar till forskning som visar att ju längre tid en person är borta från ett arbete desto längre tid tar det att komma igen.

– Vi tycker att det bästa sättet att hjälpa människor är att hjälpa till egen försörjning, och den idén är ett paradigmskifte.

Men det handlar inte, poängterar han, om att tvinga människor till en aktivering som övergår individens arbetsförmåga. Därför är alla bedömningar individuella.

– I och med att vi kommer att följa upp personerna så kommer vi att hitta olika sätt att hjälpa människor att utvecklas, studier är en sådan viktig sak, säger Helena Paulsson, chef för arbetsmarknad och integration på utbildningsförvaltningen.

Aktiviteterna ska hittas inom framförallt kommunen och kommunkoncernen och de aktiviteter som är tänkta ska inte konkurrera med den vanliga arbetsmarknaden. Samtal har förts med fackförbundet Kommunal.

Att en person inte ses som en "gratis" vikare blir ett ansvar för den närmaste chefen på en arbetsplats

– Den dagen personen gör vikarieuppgifter, då ska personen också ha lön, säger Helena Paulsson.

En förhoppning är att många av personerna får upp ögonen för att arbeta inom omsorg eller förskola. Områden där bristen på personal är stor.

– Vi behöver verkligen de här personerna, säger Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör.

När personen utvecklats och är redo att ta sig in på den öppna arbetsmarknaden, kan kommunens vikariepool vara ett första steg. Arbetsförmedlingen har också olika anställningsformer som kan bli aktuella.

Arbetsmarknadsnämnden har 15 miljoner kronor till sitt förfogande – med möjlighet till ytterligare 10 miljoner – för att genomföra heltidsaktivering.

annika.ekstedt@ostmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa