Linköpings miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP) höll på tisdagen en pressträff för att berätta om kommunens nya solelsplan. På Facebook gick därefter Sara Skyttedal (KD) till hårt angrepp, både mot planen och mot Miljöpartiet.

"Bara ihålig symbolpolitik från Miljöpartiet. Återigen. Jävla posörer", skrev Skyttedal bland annat.

Svordomen och det hårda språkbruket har fått många att reagera. "Fint språk hon har. Är det tonläget i Stadshuset?" skrev till exempel förra borgmästaren Eva Joelsson (S).

Artikelbild

| "Att Sara Skyttedal sänker sig till den här nivån är bedrövligt tråkigt", tycker Rebecka Hovenberg (MP).

"Vad har hänt med Kd? Kommer du att kalla oss för ”Jävla posörer” i korridoren i Stadshuset också? Jag kommer i alla fall att möta dig med respekt!", kommenterade Björn Immerstrand (MP).

Även Skyttedals allianskollega Paul Lindvall (M) kritiserar uttrycket.

– Klart olämpligt. Vi har ett väldigt bra debattklimat i Linköping och det ska vi vårda. Vi ska granska och kritisera varandras förslag, men vi måste kunna diskutera med varandra på en anständig nivå. Som förtroendevalda har vi ett ansvar.

Sara Skyttedal ångrar ingenting.

Artikelbild

| "Jag har ett bra samarbete med Sara Skyttedal, men så här tycker jag inte att man ska uttrycka sig i politiken", kommenterar Paul Lindvall (M).

– Jag använder ett rätt skarpt språkbruk ibland när jag blir sur och förbannad på mina motståndare. En av mina framgångar i politiken tror jag är att folk uppfattar att jag är äkta och inte polerar mig för att passa perfekt in i politik- och medieklimatet.

Skyttedal hävdade i sitt inlägg att solelsprogrammet låser fast Linköping i en viss teknik, genom att sätta upp mål om hur mycket solel som ska produceras.

– Men det var egentligen inte så mycket programmet som provocerade mig, utan att det här är ett i raden av ageranden från miljöpartiet som visar att man bara är intresserad av att posera med sin miljöpolitik. Framför allt när de använde ett helt statsbidrag, som skulle gå till klimatet, till att berätta om hur duktiga de är i stället för att göra verklig nytta.

Rebecka Hovenberg (MP) kallar Skyttedals inlägg för "helt bedrövligt".

– Det är tråkigt när vi har en samhällsdebatt som lägger sig på den här nivån. Det är ju inte första gången för Sara Skyttedal, tidigare har hon kallat dem som inte vill flyga för "dumpuckon". Det är en sak att vi tycker olika i sakfrågor – så ska det ju vara i politiken – men att sjunka till att svära åt sina motståndare ...Som politiker ska vi vara förebilder i hur man beter sig.

Att bli kallad posör tycker Hovenberg är kränkande.

– Genom sig själv känner man andra – är det något vi ser hos Sara Skyttedal är det ju att hon tycker om att synas. Att göra största möjliga nytta för miljö och klimat är det som driver mig i hela min gärning.

Hur är det med statsbidraget som Skyttedal kritiserar?

– Vi använder 1,5 miljoner kronor till en kampanj för att engagera Linköpingsborna att bidra till klimatomställningen. Att Linköpingsborna bidrar genom att sänka sina utsläpp är en förutsättning för att vårt mål om koldioxidneutralitet ska nås. Det handlar inte om att berätta hur duktiga vi är.

Fotnot. Denna text har ändrats i efterhand. I torsdagens artikel om Sara Skyttedal (KD) stod det att hon raderat kritiska inlägg på sin Facebooksida. Detta var felaktigt och misstaget berodde på en sammanblandning av Skyttedals officiella och privata Facebookkonton. Vi ber om ursäkt för detta.