Satsningen på cykelleder fortsätter

Knappt hade cykellänken till Ryd invigts förrän det var dags att börja nästa led – till Skäggetorp.

29 april 2019 06:00

I november ska hela sträckan från Abiskorondellen till Skäggetorp Centrum vara klar. Just nu byggs det från Nygårdsvägen mot Skäggetorp Centrum där länken kommer att gå mellan Rusthållargården och Storgården. Det arbetet ska enligt planen vara avslutat i maj.

Samtidigt pågår det arbete på den del av Grenadjärgatan som går mellan Industrigatan och Nygårdsvägen. Här kommer det att bli en hel del förändringar. Gatan kommer att bli smalare och cyklister och gående är åtskilda av en kastanjeallé på ena sidan.

– Vi smalnar av gatan så att den blir sju meter bred och bygger en ny cykelbana på en del av vägen, säger Elna Hammarström som är projektledare för cykellänken Skäggetorp.

Vägen flyttas mot industriområdet som ligger mittemot Barhäll. Trottoaren på den sidan blir aningen smalare men här är det fritt fram för både gående och cykelburna. Även om trottoaren på den sidan inte blir målad som en del av cykellänken.

Någon fara för att bussarna inte ska kunna passera är det inte. Östgötatrafiken har för övrigt, enligt Elna Hammarström, varit med i diskussionerna kring vägbygget.

I samband med att cykelvägen byggs så kommer också utfarten från Barhäll – som kallats Linköpings farligaste utfart – att åtgärdas.

– Nu ska den dras fram så att man får bättre sikt, säger Elna Hammarström.

En tanke med förändringen är att den här delen av Grenadjärgatan inte längre ska användas som genomfartsled. Så var det inte tänkt från början och ett mål från kommunalt håll är att trafikanterna istället ska välja Bergsvägen.

Sista biten på cykelleden, från Industrigatan till Abisko, ska börja byggas efter semestrarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa