Badsjö eller ingen badsjö, det är frågan. I den utredning som kultur- och fritidsförvaltningen gjort tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Lejonfastigheter, och som nu är klar, finns två spår; Simsport och bad är den ena och Öppen park- naturmiljö den andra. Inte i något av förslagen kommer badsjön att finnas kvar i sin nuvarande storlek. Skälet till det är att Tinnerbäcken ska komma upp i marknivå. Något som slås fast i den beslutade detaljplanen.

Lär mer: Utredning kring Tinnis framtid

I simsportsalternativet ska badet fortsätta att vara ett rekreationsområde för Linköpingsborna. I parkförslaget däremot ersätts istället badsjön med ett så kallat våtmarksområde som kommer att ligga mellan simhall och Tinnis utomhusbassäng.

Artikelbild

| Kommunalrårdet Elias Aguirre (S) och hans parti vill ha badsjön kvar även om den blir mindre.

Niklas Borg (M) ordförande i kommunstyrelsen konstaterar att rapporten är alldeles färsk och beslut inte kommer att tas före hösten.

– Till dess tänker jag mig att de politiska partierna måste prata med Linköpingsborna för att få veta vad de tycker, säger han.

Själv har han inte tagit ställning, men säger att det för honom som infödd Linköpingsbo så finns det mycket nostalgi kring Tinnerbäcksbadet. Men bortsett från det så behöver området ses över och göras om, konstaterar han.

– Framförallt bli mera tillgängligt. I dag ligger ju området tomt större delen av året.

Artikelbild

| kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) vill fundera på saken.

Elias Aguirre (S) kommunalråd i opposition tycker också att området måste ses över, men han är tydlig med att får han och hans parti bestämma vill de att badsjön ska finnas kvar. Att den blir mindre är ett mindre problem.

– Jag tror att själva funktionen är viktigare än antal kvadratmeter, säger han.