Tinnis utreds igen – skyndsamt

Vad blir det av Tinnerbäcksområdet i framtiden? Det är frågan, men nu ska den saken utredas. Skyndsamt, kan tilläggas.

22 mars 2018 07:00

Tinnis, Linköpingsbornas älskade stadsbad med många år på nacken, har diskuterats på längden och på tvären i samband med planeringen av en ny simhall. Hur det blir med simanläggningen är ju just nu lite oklart, även om ansvariga politiker hävdar att en ny simanläggning ska stå klar någon gång under 2021, precis som beslutat.

Men bygget av en simanläggning går inte obemärkt förbi verksamheten på Tinnis. Vi har tidigare berättat att badsjön stängs – med början nästa sommar – under flera år, eftersom det inte går att blanda badare med byggare. Löftet har dock varit att bassängen ska gå att använda. Något som ibland har ifrågasatts eftersom en grundförutsättning för att bassängen ska fungera är att badsjön är vattenfylld. Men nu ska bassängen bytas ut. Till kommande sommarsäsong är den lappad och lagad för att inte fortsätta att läcka klorerat badvatten. Men så fort sista simmaren klivit upp ur bassängen framåt hösten ska den bort. Till nästa sommar finns en helt ny bassäng på plats, lovar Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. En som håller tätt och en kan fungera även om badsjön är torrlagd.

Men Tinnis är så mycket mer än "bara" bassängerna. I ett nytt Linköping ska området ha flera funktioner och fylla flera behov, enligt Cecilia Gyllenberg Bergfasth, och det är därför en utredning behövs.

– Nu handlar det om att titta på hur det faktiskt ska bli. Att det blir en samordning, säger hon.

Fram till nu har olika funktioner i kommunen tittat på sin detalj i området, som exempelvis hur bäcken ska dras eller hur man kan skapa en park av området. Genom en samordning ska kommunen – är förhoppningen – slippa hamna i en situation där olika nämnder eller förvaltningar sitter och tänker ut åtgärder eller insatser som riskerar att motverka för varandra.

– Vår målsättning är att öppna området så att det blir mera som en stadspark.

Stort fokus i utredningen kommer att ligga på barns och ungas behov. Rent praktiskt måste också något hända med bäcken som behöver mer plats. Dels för att inte svämma över av dagvatten, dels för att uttern ska trivas.

Än så länge verkar det inte finnas någon som anser att badsjön inte ska finnas kvar i framtiden. Men blir den kvar blir den med all sannolikhet mindre än den sjö som finns i dag, Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Utredningen ska vara klar senast i november enligt det beslut som nämnden förväntas ta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa