Två kvar på sjukhus

Explosionen betraktades på lite olika sätt av Region Östergötland och av Linköpings kommun. Kommunen räknade inte händelsen som extraordinär. Medan Universitetssjukhuset i ett första läge gick upp i katastrofläge.

7 juni 2019 21:08

Händelsen var dock tillräckligt allvarlig för att kommunens krisledningsgrupp kallades in och kommunikationsavdelningen förstärktes på fredagsförmiddagen.

Enligt kommunens säkerhetschef Johan Edvardsson, var kommunledningen snabbt på fötterna och kunde bland annat snabbt, med hjälp av Tekniska verken, avfärda spekulationen att det rörde sig en gasexplosion.

– Viktigt för kommunen är också att se till att den information som ges är riktig, för att förhindra att rykten sprids.

Någon form av extra bevakning kommer att genomföras i området, enligt Johan Edvardsson. Han hävdar att det mest är utifrån perspektivet att många lägenheter kan stå olåsta.

– Vi kanske använder oss av väktare i området, men finns polisen där behöver vi kanske inte vara på just på samma ställe.

Finns det något hot mot andra kommunala byggnader?

– Nej

Katastrofläget på US varade inte särskilt länge. Efter två timmar var det nere i stabsläge. Kim Berg, medicinskt ansvarig i Region Östergötland, är nöjd över hur händelsen hanterades och nöjd över supporten från angränsande regioner.

Av de 20-talet skadade, fick några vård i Motala. Tre fördes med ambulans till US med sår- och splitterskador, men ingen bedömdes vara allvarligt skadad.

Två skadade är kvar på US för vård.

Enligt Kim Berg fick regionen jobba på flera plan.

– Vi jobbade med patientflödet men hanterade också en eventuell hotbild. Väktare och polis fanns på några av sjukhusen.

annika.ekstedt@ostmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annika Ekstedt

Ämnen du kan följa