Vad betyder skogen för dig? Arbete, friluftsliv eller bara något man åker förbi?

Länsstyrelsen i Östergötland publicerar nu en podcastserie i sex avsnitt om skogens möjligheter. Biologisk mångfald och skogens betydelse för näringslivet samtalas det om.

I satsningen ingår också Skogsstyrelsen, Region Östergötland, Linköpings universitet samt Vreta kluster.

Syftet är att öka kunskapen om skogens betydelse hos allmänheten utanför skogsnäringen. Alltså den breda publik som utnyttjar naturen för friluftsliv och rekreation utan att direkt arbeta i näringen.

Två filmer ligger också med i paketet som är tänkt att leda till en fördjupad diskussion om skogens värden och uppgifter enligt Länsstyrelsen i Östergötland.

­­– Trycket från produktionen är oerhört hårt, för hårt i dagsläget. Miljömålen kommer i kläm, säger Göran Toss från Naturskyddsföreningen i en av kortfilmerna om länets naturresurs skogen.

Motsättningarna mellan naturbrukets behov och den framtida bioekonomins produktionskrav belyses med många olika röster i poddsatsningen.