Beskedet: Här får de fira med eld igen

Loftahammarsborna har nu fått klartecken att återigen elda på Kapelludden på valborgsmässoafton, om vissa försiktighetsmått vidtas.

Janne Elander, Svante Gustafson med hunden Astrid och Herbert Johansson längst upp på kullen, där elden ska vara.

Janne Elander, Svante Gustafson med hunden Astrid och Herbert Johansson längst upp på kullen, där elden ska vara.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Loftahammar2019-04-22 20:00

Förra våren stod det plötsligt klart att det inte var tillåtet att ha en valborgseld uppe på Kapelludden, så som man "alltid" haft i Loftahammar, på grund av närheten till vattentäkten.

En besviken Herbert Johansson från hembygdsföreningen sa då att de hade tagit beslutet att ställa in firandet, sedan kommunen uppmärksammat dem på ett beslut från länsstyrelsen om skyddsområde för grundvattentäkt. I ett sådant område får man inte lägga upp avfall, och en rishög räknas som avfall.

Men nu har föreningen fått okej från länsstyrelsen att fortsätta traditionen med majbrasa på Kapelludden, om vissa åtgärder vidtas.

Först måste all gammal aska på toppen av kullen köras bort. Det kan röra sig om ungefär 50 kubikmeter, tror Herbert Johansson, som vet att valborgseldar har hållits på samma plats i åtminstone ett halvt sekel.

När elden sedan tänds, får det bara vara ved i brasan, men det behöver inte vara huggen ved. Den ska placeras på plåtar, så att askan kan köras bort efteråt.

Herbert Johansson är glad att de nu kan ha ett traditionellt firande, där hembygdsföreningen samarbetar med intresseföreningen och båtsällskapet.

– Det känns bra att det har löst sig, och att det har delats upp på fler föreningar, säger han.

Loftahammars Manskör står för musikunderhållningen, under ledning av Maj-Britt Söderlund, och Ulf Kullin på Björkö håller vårtalet. Det blir också fyrverkerier.

Det är närheten till vattentäkten som kräver extra hänsyn.
Det är närheten till vattentäkten som kräver extra hänsyn.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!