Lyft för Emirates airlines

7 november 2019 11:31

Statligt ägda flygbolaget Emirates airlines rapporterar ett rejält intäktslyft för de inledande sex månaderna. Lägre bränslepriser bidrog till att lyfta bolagets nettovinst med åtta procent till motsvarande drygt tre miljarder svenska kronor.

29,6 miljoner passagerare flög med bolaget vilket var en minskning med två procent, delvis på grund av färre avgångar i samband med ombyggnad av flygplatsen i Dubai.

Bolaget skriver dock i rapporten att de kommande sex månaderna kommer att bli utmanande på grund av tuff konkurrens som pressar flygbolagens marginaler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters