Lyssna på de berörda!

1 februari 2019 04:00

Nya tomter mot grannars vilja. Ja, så löd rubriken i lördagens tidning. Jag fortsätter att läsa och blir lite förvånad. Det ska nämligen tas fram detaljplan av nio nya tomter, varav sex stycken i Vendledal för byggnation av villor eller parhus.

Ja, förvånad kanske är fel ord då ingenting förvånar mig längre då det gäller kommun och att inte lyssna till de berörda utan man kör sitt eget race. Vimmerby har drabbats av en byggboom vilket är bra. Bostäder behövs men inte på bekostnad av fina grönområden. I Vendledal protesterar de boende och man har lämnat protestlistor till kommunen, men vad hjälper det när man helt ignorerar de berördas viljor?

Anledningen till att man protesterar är just att grönområden försvinner, trafiken befaras öka på gatan och den befintliga boendemiljön av glesbygdskaraktär kommer att försämras. Varför inte lyssna på de berörda? Varför har man en gång i tiden köpt eller byggt ett hus just där? Jo, för att det var ett perfekt ställe att bo på, nära till naturen och grönområden, perfekt för barnfamiljer och husdjur men som nu alltså kommer att exploateras med byggnation så grönområden skövlas.

Hur var det nu ni sa innan valet? Har ni svårt att minnas kan jag fräscha upp minnet lite. Då lät det så här: medborgardialogen och medborgarnas inflytande måste bli bättre under nästa mandatperiod. Vackra ord men innehållslösa. Att vistas i bebyggelse med närhet till grönområde har positiv effekt på allas vår hälsa.

SD:s generella inställning är att man i möjligaste mån bör undvika långtgående förtätning av byggnation på bekostnad av grönområden. Redan idag ger lagen medborgarna rätt till ett visst inflytande över stadsplaneringen och det är ett mycket viktigt inslag i den demokratiska processen. De invånare som berörs av beslutet bör få stora möjligheter att påverka beslutsprocessen. Först då har ni uppfyllt ett utav era vallöften.

Gör om, gör rätt, kör inte på utan att ta hänsyn till de berörda, lyssna och ha en öppen dialog. Ta hänsyn till det som förs fram. Kom ihåg medborgardialoglöftet. Gör ni detta, är det ett steg närmare vad ni lovade innan valet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anneli Jakobsson SD Vimmerby