Produktionen av biogas ska fördubblas i Hagelsrum

Jättesatsningen på Hagelsrums gård ska fördubbla produktionen av biogas. "Det är en rolig och framåtsyftande bransch", säger Åke Birgersson.

Åke Birgersson, Sivert Edvardson, Uno Kjällander, Gunnar Bergström och Tom Birgersson på Hagelsrums Biogas. I bakgrunden syns företagets nya rötkammare, 17 meter hög och 4 500 kubikmeter stor.

Åke Birgersson, Sivert Edvardson, Uno Kjällander, Gunnar Bergström och Tom Birgersson på Hagelsrums Biogas. I bakgrunden syns företagets nya rötkammare, 17 meter hög och 4 500 kubikmeter stor.

Foto: Jimmy Larsson

Målilla2024-01-26 15:30

Sedan 2011 har det producerats biogas på gården utanför Målilla. Det familjedrivna företaget Hagelsrums Biogas har också fem egna biogasmackar i Hultsfreds, Vimmerby, Högsby och Eksjö kommuner.

– Vi gör biogas för att det är smart att utnyttja restprodukter, säger Åke Birgersson, vd för Hagelsrums Biogas.

undefined
"Vi gör biogas för att det är smart att utnyttja restprodukter", säger Åke Birgersson, vd för Hagelsrums Biogas.

I dagsläget är gödsel basen i produktionen, men framöver ska även matavfall, foderrester och annat organiskt material kunna bli biogas i Hagelsrum.

– Vi lägger till en hygienisering och en ny fastmatningslinje. Vi ska kunna producera mer, säkerställa att vi tar bort sjukdomsbakterier och kunna få in mycket mer fast material i processen, säger Tom Birgersson, ansvarig för biogasproduktionen.

– Tanken är att vi ska fördubbla volymen. Vi har legat på ungefär 12 gigawattimmar, men nu är målet att gå upp till 24, säger Åke Birgersson.

undefined
"Vi utökar produktionskapaciteten, lägger till en hygienisering och en ny fastmatningslinje", säger Tom Birgersson.

Utbyggnaden av anläggningen görs med hjälp av pengar från Naturvårdsverket, som har beviljat drygt 20 miljoner kronor i stöd.

– Det utgör 50–60 procent av investeringen.

Satsningen genomförs trots att den svenska skattefriheten för biogas avskaffades genom ett EU-beslut förra året, vilket ledde till en rejäl prishöjning på drivmedlet.

– Investeringsbesluten var redan tagna, så det är bara att åka, säger Åke Birgersson som räknar med att skattereglerna kommer att ändras framöver.

– Förnuftet måste ändå på något vis segra i slutändan. Men det gör att vår konkurrenskraft gentemot andra bränslen försämras.

undefined
Thea Carlsson från Målilla El är en av elektrikerna som jobbar med utbyggnaden av biogasanläggningen.

Under våren ska den nya anläggningen trimmas in. Företaget väntar också på tillstånd att utöka produktionen. 

Satsningen väntas ge en del nya arbetstillfällen, både på Hagelsrums Biogas och hos entreprenörer.

– Vi har sökt efter drifttekniker, säger Åke Birgersson.

Sedan 2017 körs bussarna i länets kollektivtrafik på biogas. Även inom sophanteringen ska biogas användas som drivmedel framöver.

– Den nya sophanteringen går igång 2025. Det blir biogaslastbilar i Högsby, Hultsfred och Vimmerby.

undefined
Åke Birgersson, Sivert Edvardson, Uno Kjällander, Gunnar Bergström och Tom Birgersson på Hagelsrums Biogas. I bakgrunden syns företagets nya rötkammare, 17 meter hög och 4 500 kubikmeter stor.

Åke Birgersson ser med tillförsikt på framtiden för biogasen.

– Den är så pass smart och ligger så högt upp i miljönyttan. Finns det inte en marknad för den, då har vi nog andra bekymmer som är mer allvarliga.

Nya biogasanläggningar byggs även på andra håll i länet, men då handlar det om flytande biogas.

– Vår nisch är komprimerad gas, säger Åke Birgersson som därför inte är orolig för konkurrensen.

– Jag tror att det blir ett komplement mer än en konkurrent.

Organiskt material av olika slag används för producera biogas.
Organiskt material av olika slag används för producera biogas.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!