Klart för efterlängtad nödlösning i Målilla

När nöden är som störst är boten som närmast. Kommunledningen ger klartecken till en offentlig toalett i Målilla.

Bosse Bergman från FH Skeppet och Kent Karlsson i samhällsföreningen  pekar ut platsen där den offentliga toaletten ska stå. I många år har de efterfrågat den här satsningen.

Bosse Bergman från FH Skeppet och Kent Karlsson i samhällsföreningen pekar ut platsen där den offentliga toaletten ska stå. I många år har de efterfrågat den här satsningen.

Foto: OLOF CARLSON

Målilla2020-05-13 12:30

– I den bästa av världar kan den vara på plats redan i sommar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C). Det beror lite på hur det går med upphandlingen.

Han räknar med att den här satsningen kommer att kosta i storleksordningen 795 000 kronor, totalt. Med toalettbyggnaden, vatten och elanslutningar och annat som behövs.

Den här satsningen är minst sagt efterlängtad i Målilla. Inte minst från samhällsföreningens sida, som efterlyst en offentlig toalett i många år.

– Behovet är klart, säger Rosander, och det har ökat. Här är ju bussterminal, rastplats och en samlingspunkt i samhället och här rör sig mycket folk.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!