"Stora bollar i rullning med biogasen"

"Vi har inte hunnit räkna på vad det kommer att kosta oss". Men Conny Karlsson, affärsutvecklingschef på Kalmar Länstrafik, KLT, räknar med att det handlar om cirka 20 miljoner kronor.

Ett KLT-fordon tankas med biogas. En av många KLT-fordon som drivs av biogas. Men hur mycket länstrafiken kommer att drabbas av den nya skatten är oklart än så länge.

Ett KLT-fordon tankas med biogas. En av många KLT-fordon som drivs av biogas. Men hur mycket länstrafiken kommer att drabbas av den nya skatten är oklart än så länge.

Foto: Caroline Petersson

Målilla2023-03-21 10:07

– Vi räknar med att det blir en prishöjning med 4,75 kronor per kilo gas, säger han. Det är priset vid pumpen.

Men att räkna ut hur det kommer att påverka länstrafikbolaget, och i slutänden resenären är en minst sagt avancerad matematik. 

– Prishöjningen vid macken slår direkt mot våra entreprenörer som kör åt oss, säger Conny Karlsson, men i deras avtal med KLT finns beskrivet hur höjningar av bränslepriset ska hanteras. Där håller vi som bäst på att räkna ut vad kostnaden blir.

– Men vi räknar med att det kommer att handla om cirka 20 miljoner kronor.

Hur kommer det att slå mot resenärerna, finns det möjlighet att ta hem höjningen på biljettpriset?

– Det vet vi inte än, säger Conny Karlsson, men om vi ska kompensera oss för prishöjningen fullt ut, kan det bli stora höjningar. Men hur stora vet jag inte. Någonstans finns ju en smärtgräns för vad resenärerna accepterar.

Men någon prisökning på biljetterna är inte aktuell för stunden i alla fall. KLT justerar biljettpriset en gång om året.

– Och vad jag vet är det inget sådant på gång just nu. Det är till sist ett politiskt beslut som avgör, säger Karlsson.

KLT är en riktig storförbrukare av biogas. Conny Karlsson berättar att man förbrukar 65 000 megawatt i bussar och taxibilar, totalt sett i länet. 

– Vi räknar effekten i megawatt, säger han. Och för att komma fram till kostnaden, måste vi först och främst räkna om det till kilo biogas. Det finns speciella nycklar för det.

Och när det är gjort får man räkna antal kilo gas gånger den totala volymen för att få fram slutresultatet.

Betyder inte den här skatten ett bakslag för klimatarbetet i stort?

– Vi i KLT ligger långt framme när det gäller biogas som drivmedel i våra forden, säger Conny Carlsson, vi har ett omfattande miljö- och klimatarbete och vi har gjort stora satsningar. Inte minst på att använda just biogas.

Han berättar om ett cirkulärt tänkande, om att stötta bönderna och de gröna näringarnas utveckling.

– Men nu är det tydligen elfordon som gäller. Men med skenande elpriser är det också ett osäkert kort. Det är oroligt på drivmedelsmarknaden just nu, säger Conny Carlsson.

Så innan några viktigare beslut fattas, kommer KLT att vänta in dialogen mellan Sverige och Eu om att hitta andra lösningar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!