Över 600 protesterar mot vindkraft: "Enorm respons"

632 namnunderskrifter mot Aspelands vindkraftspark lämnades in till kommunledningen på onsdagen.

Jan Karlsson och Peder Steirud (till höger på bilden) lämnade över en namninsamling mot Aspelands vindkraftspark till Lars Rosander (C) och Tomas Söreling (S).

Jan Karlsson och Peder Steirud (till höger på bilden) lämnade över en namninsamling mot Aspelands vindkraftspark till Lars Rosander (C) och Tomas Söreling (S).

Foto: Jimmy Larsson

Målilla2023-01-04 15:05

Målillaborna Peder Steirud och Jan Karlsson lämnade över namnlistorna till kommunalrådet Lars Rosander (C) och oppositionsrådet Tomas Söreling (S).

Enligt Jan Karlsson har de 632 namnunderskrifterna samlats in både digitalt och via fysiska listor.

– Det är 306 digitala och 326 skriftliga, säger Jan Karlsson.

– Det har varit enorm respons, säger Peder Steirud.

undefined
Jan Karlsson och Peder Steirud (till höger på bilden) lämnade över en namninsamling mot Aspelands vindkraftspark till Lars Rosander (C) och Tomas Söreling (S).

De uppger att namninsamlingen är ett privat initiativ och att många har hjälpt till att samla in namn. Enligt Jan Karlsson är det mestadels invånare i Hultsfreds kommun som har skrivit på, men bland namnen finns även personer med annan anknytning till Målilla.

På Facebook har det räckt att skriva "nej" för att delta i protesten.

– Två har skrivit ja i stället för nej, säger Jan Karlsson.

Namninsamlingen är en protest mot Aspelands vindkraftspark som planeras öster om Målilla.

– Det finns inte en sämre plats i hela kommunen, säger Peder Steirud om den föreslagna placeringen.

– Om vi tror på deras synbarhetskarta, som är det enda vi kan gå efter, påverkar det 8 000 till 10 000 invånare.

undefined
Kartan visar vindkraftverkens synbarhet inom en radie av 5–15 kilometer. Blå färg betyder att 10–12 verk är synliga.

Han syftar på den synbarhetsanalys som Njordr AB låtit göra, och som visar hur synliga de 270 meter höga verken skulle bli från olika orter i kommunen. Bland annat skulle verken synas från Hultsfred.

– Vindkraft hör inte hemma i inlandet, det ska vara på havet, säger Peder Steirud som menar att Hultsfreds kommun i stället bör satsa på solkraft.

Hur ser du på namninsamlingen?

– Vi tar emot den och tittar lite mer på den. Det är ett inlägg i debatten som är väldigt konkret och tydligt, säger Lars Rosander och fortsätter:

– Vi tar med det till politiken och informerar övriga partier. Sedan får man väga ihop det med andra synpunkter.

undefined
Jan Karlsson och Peder Steirud vill att kommunen stoppar planerna på en vindkraftspark öster om Målilla.

Hultsfreds kommun har tidigare använt sitt veto mot två andra vindkraftsparker. Framöver ska kommunen även ta ställning till Aspelands vindkraftspark.

– Kommunstyrelsen har möte på tisdag och ska föreslå fullmäktige ett ställningstagande, säger Lars Rosander och tillägger att frågan tas upp till beslut i fullmäktige den 6 februari.

Centerpartiet har ingen partilinje i frågan. Det har däremot Socialdemokraterna, som anser att kommunen bör ge klartecken till vindkraftsparken utanför Målilla.

Tror du att alla ledamöter kommer att följa partilinjen?

– Hittills har partiet sagt att vi ska säga ja till projektet, och jag tror att det blir så i fortsättningen också, säger Tomas Söreling.

Även i Ryningsnäs, där det finns två vindkraftverk i dag, planeras en vindkraftspark.
Även i Ryningsnäs, där det finns två vindkraftverk i dag, planeras en vindkraftspark.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!