Stor del av Gårdvedaån på väg att bli naturreservat

En stor del av Gårdvedaån är på väg att bli naturreservat. Länsstyrelsen i Kalmar har gjort upp avtal med flera av markägarna utmed ån.

Den tjockskaliga målarmusslan är utrotningshotad. Men i Gårdvedaån finns den. Därför jobbar länsstyrelsen i Kalmar med att skapa ett naturreservat i ån för att skydda musslan.

Den tjockskaliga målarmusslan är utrotningshotad. Men i Gårdvedaån finns den. Därför jobbar länsstyrelsen i Kalmar med att skapa ett naturreservat i ån för att skydda musslan.

Foto:

Målilla2022-08-20 12:00

Ån bedöms ha mycket höga naturvärden. Inte minst som den hotade och sällsynta arten Tjockskalig Målarmussla finns i ån. 

– Det är mycket den som vi vill skydda. Vi i Kalmar län har flera vattendrag där den Tjockskaliga Målarmusslan finns, och därför har vi ett extra stort ansvar för att bevara den, säger Tommy Gustafsson på länsstyrelsens naturenhet.

– Men här finns mycket höga naturvärden i övrigt också. Ån rinner genom ett eklandskap med många åldriga ekar, och det är sandig jord som många olika arter av insekter vill ha. Inte minst många olika vildbin, som ju är viktiga pollinerare.

Han berättar att avtal upprättats med en rad markägare utmed ån och de har accepterat att det blir naturreservat av ån och dess strandzoner. 

– Men vi har några kvar att komma överens med innan allt är klart, säger Tommy Gustavsson. Och vi är mitt uppe i den processen.

Han är dock optimistisk att komma överens även med dem. Länsstyrelsen betalar ut en viss ersättning för den begränsning naturreservatet innebär för exploatering, jord och skogsbruk i området.

– Om allt går som det är tänkt, säger han, kommer naturreservatet att vara klart inom ett år eller så. Men vi har som sagt några markägare kvar att prata med. Men den övre delen av ån är så gott som klar redan.

Gårdvedaån kommer uppifrån sjön Flaten, via Bysjön för att sedan rinna genom Gårdveda ner till Lilla Aby, där den mynnar ut i Emån.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!