"Hela svenska biogasbranschen skakar i sina grundvalar"

Beskedet från EU-domstolen att Sverige inte har rätt att skattebefria biogas, slog ner som en bomb. "Man tror knappt det är sant" säger Åke Birgersson på Hagelsrums gård.

"Jag förstår inte hur EU-domstolen tänker" säger Åke Birgersson. "De kanske inte vill ha någon grön omställning". Domen blev ett tufft slag för hela den svenska biogasbranschen.

"Jag förstår inte hur EU-domstolen tänker" säger Åke Birgersson. "De kanske inte vill ha någon grön omställning". Domen blev ett tufft slag för hela den svenska biogasbranschen.

Foto: Olof Carlson

Målilla2023-03-14 11:30

Bakgrunden är att EU-domstolen satte stopp för den svenska skattefriheten. Ett beslut som togs 21 december förra året. 

– Det är som att ändra spelreglerna mitt i matchen, säger Birgersson, som tycker att förtroendet för myndigheter i stort har fått sig en knäck. 

Chocken i branschen blir inte mindre av att beslutet gäller retroaktivt, från 21 december 2021. Hela biogasbranschen i Sverige har börjat ställa in sig på en kraftig skattesmäll. 

undefined
En förklaring till kunderna om vad som här och varför prishöjningen skett.

– Det kommer att få drastiska följder för branschen, säger Åke Birgersson. Det är knappt så man tror det är sant. Jag undrar hur de tänker i domstolen, vill de inte ha någon grön omställning.

Att han är kritisk mot EU-komissionen och dess beslut att i skattehänseende jämställa biogasen med fossila gaser är ingen hemlighet, men han är också kritisk mot den svenska regeringen, som inte överklagade domstolsbeslutet i tid.

Åke Birgersson är också fundersam över de svenska myndigheternas beteende.

– De har ju hela tiden sett biogasen som en viktig del i den gröna omställningen säger han, de har varit med och stöttat investeringar i biogasteknik. Och så överklagar man inte.

undefined
Priset som incitament för att locka över kunder att köra på biogas försvann över natten, säger Åke Birgersson. Skattebefrielsen gjorde det ekonomiskt fördelaktigt att köra på biogas.

– Överklagandetiden har gått ut nu, säger han, men inget överklagande har kommit från regeringen. Om de låtit bli med flit borde de i stället tagit fram en plan B. Men det har vi inte sett ännu.

Den slopade skattefriheten gjorde att priset på biogasbränsle steg direkt. På Hagelsrums Biogasmackar steg priset med 4,75 per kilo gas och prisnivån är nu i nivå med bensinpriset

– Därmed försvann ett incitament att få folk att gå över till biogas sin drivmedel, säger Åke Birgersson. Vi ska komma ihåg att det handlar om en nästan 20-procentig prisökning. 

Så att få fler att använda biogas som bränsle tror han blir svårt, när inte den ekonomiska fördelen finns kvar. 

– Men vi har ju våra avtalskunder, säger han. Och miljöargumentet finns kvar.

undefined
Över en natt höjdes priset "vid pump" på biogasmackarna med i runda tal 20 procent, på grund av den oväntade bränsleskatten.

Den här prishöjningen slår hårt även mot avtalskunderna. Över en natt rusade priset från 16,30 kilot till 19,80.

– Frågan är hur exempelvis KLT påverkas, säger Birgersson. Och kanske framförallt hur de tänker vid nästa upphandling.

Men skattesmällen till trots tänker branschen inte ge sig, man har fått löfte om en ny ansökan om skattefrihet.

– Men en sådan tar ett par år att ta fram, säger Birgersson. Vi jobbar också med att påverka våra riksdagsledamöter.

Det ökade priset slår hårt mot kunderna. Åke Bigersson oroar sig en smula för hur KLT ska tänka vid nästa upphandling. Då kanske inte biogasen är lika attraktiv.
Det ökade priset slår hårt mot kunderna. Åke Bigersson oroar sig en smula för hur KLT ska tänka vid nästa upphandling. Då kanske inte biogasen är lika attraktiv.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!