Vindkraft: "Vi är inne i slutfasen"

Dackevind AB presenterar ett bantat vindkraftprojekt sydväst om Målilla. Från ursprungliga 15 verk, är man nu nere på 11.

Från 15 verk till 13. Nu bantas planerna ytterligare och Dackevind vill bygga 11 verk. På så vis kommer man lite längre bort från bebyggelsen.

Från 15 verk till 13. Nu bantas planerna ytterligare och Dackevind vill bygga 11 verk. På så vis kommer man lite längre bort från bebyggelsen.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Målilla2020-05-14 10:00

– Vi är inne i slutfasen på miljökonsekvensbeskrivningen, säger Emma Polder, projektledare för Dackevinds planerade satsning mellan Målilla och Virserum. När den är klar kan vi lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelsen.

Den här nya ansökan avser en bantad vindkraftspark. Från 13 verk till 11.

– Vi har minskat området, från 18 kvadratkilometer till 15, säger Emma Polder, så vi kommer längre från bostäderna. Våra mätningar visar att ljudnivåerna vid bostadshusen blir lägre på det viset. Vi har beslutat att det ska vara minst 1500 meter mellan husen och verken.

Just ljudnivåerna vid bostäderna i området var ett av de problem som lyftes fram vid samrådsmötena som hållits i Målilla.

– Det är klart att det är viktigt att lyssna, säger Emma Polder. Det är ju meningen med samrådsmöten.

På tisdagen var Emma Polder tillsammans med Dackevinds vd Ola Forsell i Hultsfred för att informera ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott om planerna.

– Jag upplevde att de lyssnade och tog till sig, säger Emma Polder. Det var ett bra möte.

– Nu fick vi veta lite mer om planerna, säger kommunalrådet Lars Rosander (C), och det ger oss två spår att jobba efter. Antingen utnyttjar vi det kommunala vetot mot satsningen, eller också säger vi ja och frågan går vidare till länsstyrelsen.

Än så länge är det dock oklart vad politikerna tycker om det nya förslaget. Det tidigare, med fler vindkraftverk, har stött på patrull hos både moderater och kristdemokrater i kommunen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!