Människan blir kallare

Den mänskliga kroppstemperaturen sjunker. Sedan förra seklets början har den minskat med runt en halv grad, visar forskning.

18 januari 2020 09:48

Det är infektionsepidemiologen Julie Parsonnet och hennes kollegor vid Stanford University i USA som kommer fram till denna, kanske lite förvånande, slutsats.

Om du frågar ett rum fullt av läkare vad den normala kroppstemperaturen är, svarar de 37 grader, säger hon till tidskriften Nature.

Det var den tyske läkaren Carl Reinhold August Wunderlich som för första gången slog fast att kroppens genomsnittstemperatur är 37 grader. Detta efter att ha utfört mätningar på runt 25 000 personer som visade att kroppstemperaturen varierade mellan 36,2 och 37,5 grader Celsius.

Det blev en standard som läroböcker och andra tog till sig, säger Julie Parsonnet.

Krigsveteraner

Det var inte förrän 1992 som någon på allvar utmanade Wunderlichs slutsats, då en grupp vid University of Maryland i USA testade 148 personer och drog slutsatsen normaltemperaturen är 36,8 grader. Och år 2017 konstaterade brittiska forskare, efter att ha testat fler än 35 000 personer, att kroppstemperaturen i själva verket är 36,6 grader.

Carl Reinhold August Wunderlichs resultat förklarades med att dåtidens termometrar inte var lika bra som dagens. Julie Parsonnet, däremot, hävdar att kroppstemperaturen faktiskt har sjunkit stadigt, åtminstone sedan slutet av 1800-talet.

Hon och hennes kollegor har analyserat tre olika samlingar av data. I den första fanns 83 900 kroppstemperaturer som hade samlats in mellan åren 1862 och 1930 från veteraner från det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Analysen visade att personer födda tidigt hade en något högre kroppstemperatur, jämfört med personer födda senare. Detta trots att mättekniken var densamma.

Därutöver tittade forskarna också på hundratusentals mätningar som hade samlats in på 1970-talet, samt mellan 2007 och 2017.

Friskare i dag

Julie Parsonnet och hennes kollegor modellerade sedan hur kroppstemperaturen hade förändrats över tid. Det visade sig att kvinnor födda under 1900-talets första årtionde hade en kroppstemperatur som i genomsnitt var 0,32 grader högre än de kvinnor som föddes i slutet av 1990-talet. För män var skillnaden ännu större: 0,59 grader.

I genomsnitt, skriver forskarna i eLife, sjönk kroppstemperaturen med 0,03 grader Celsius per decennium. Den mest rimliga förklaringen, säger de, är en minskad förekomst av inflammatoriska sjukdomar.

Om du tittar på den stora majoriteten i början av nittonhundratalet, så är jag helt övertygad om att nästan alla led av kroniska inflammatoriska tillstånd. Många blev bara runt 40 år gamla och de flesta hade en fruktansvärd tandstatus, säger Julie Parsonnet.

Philip Mackowiak, han som ledde studien vid University of Maryland 1992, är dock tveksam och säger sig inte vara övertygad om att kroppstemperaturen sjunkit, främst eftersom det finns så många variabler som man måste ta hänsyn till innan man kan dra en sådan slutsats.

Fakta: Kroppstemperatur

De flesta djur på jorden är kallblodiga, växelvarma eller ektoterma för att tala fackspråk, det vill säga har ungefär samma temperatur som omgivningen.

Det innebär inte att de helt saknar kontroll över sin temperatur. Krokodiler förlorar värme mycket långsamt på grund av sin storlek, och vithajen håller högre temperatur än omgivningen genom att bevara värmen som alstras när musklerna arbetar. Även många insekter har förhöjd temperatur genom att vingmusklerna producerar värme.

De enda nu levande djur som är helt varmblodiga – jämnvarma, eller endoterma på fackspråk – är däggdjur och fåglar. Men även de utdöda dinosaurierna kan ha haft samma förmåga.

Källa: Science Advances

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Nilsson/TT