300 000 ska minska äldres ensamhet

300 000 kronor ska bidra att minska ensamheten för äldre isolerade i bland annat Mariannelund.

En styrgrupp arbetar nu med hur pengarna från kamprads stiftelse ska användas. I veckan träffades man vid ett planeringsmöte i Mariannelund.

En styrgrupp arbetar nu med hur pengarna från kamprads stiftelse ska användas. I veckan träffades man vid ett planeringsmöte i Mariannelund.

Foto: Ivonne Svahn

Mariannelund2020-05-22 10:33

Eksjö kommun har tilldelats en halv miljon kronor ur Familjen Kamprads stiftelse för att stötta entreprenörskap och öka livkvalitén för isolerade äldre.

– Vi vill ha förslag på hur de medlen kan användas på bästa sätt, säger styrgruppens sammankallande Nina von Krusentierna om de cirka 300 000 kronor som avsatts för att minska äldres ensamhet.

100 000 kronor kommer användas till ett magasin för att företag ska kunna nå ut.

 – Det kommer innehålla erbjudanden kring handel, restaurang och besöksnäring med fokus till de äldre, säger Pelle Nelzén, Eksjö handel.

Resterande summa satsas på en digital plattform.

– Vi tittar på något liknande som "Vimmerby tillsammans", säger Robert Glader, Emilkraften.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!