Bättre ekonomi- satsning på unga och kultur

De tidigare beslutade personalsminskningarna inom barn- och utbildningssektorn ska till viss del återställas. Kommunen satsar på fler ungdomslotsar och en ny kulturscen.

Totalt fördelas drygt 1,2 miljarder kronor i de budgetförslag som allainsen och socialdemolkraterna lagt fram. Vissa delar är man överens om, andra inte. Statens stöd ger mer tillskott än de kostnader som coronakrisen hittills kostat kommunen, säger ekonomichefen Karin Höljfors.

Totalt fördelas drygt 1,2 miljarder kronor i de budgetförslag som allainsen och socialdemolkraterna lagt fram. Vissa delar är man överens om, andra inte. Statens stöd ger mer tillskott än de kostnader som coronakrisen hittills kostat kommunen, säger ekonomichefen Karin Höljfors.

Foto: TT-Bild / Ivonne Svahn / arkiv

Mariannelund2020-09-16 19:30

Men "nattis" minskas till varannan helg. Det är några punkter i alliansens budgetförlag som en majoritet i ledningsutskottet i Eksjö kommun ställt sig bakom.

– Ekonomin ser bättre ut, även om det fortfarande är ovisst hur pandemin och en lågkonjunktur slår på sikt, men vi kan ändå göra en del satsningar, säger Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen och socialdemokraterna står eniga bakom budgeten för sociala sektorn där en fördubbling av antalet ungdomslotsar från två till fyra pekas ut som en viktig satsning.

– De ska jobba ute bland ungdomar på fritisgårdar och i idrotthallar med aktiviteter, skapa kontakter och ge stöd, säger Hägg.

– Det är en mycket viktig satsning på förebyggande arbete som vi hoppas kan vara kvar även efter 2023, anser oppositionsrådet Sebastian Hörlin (S).

Partierna är också överens om att återställa de tidigare personalminskningarna inom barn- och utbildningssektorn. Alliansen till viss del, socialdemokraterna fullt ut.

– Vårt förslag innebär bland annat satsningen som gjorts på Furulundsskolan med många nyanlända elever blir kvar, säger Markus Kyllenbeck (M).

Däremot minskas "Nattis" till varannan helg. 

– Vi har sett att många anmäler sig för omsorg vid storhelger och sommaren, men använder det inte sen. Då står vi med personalkostnaderna, säger Hägg.

S är emot den minskningen.

Enigheten gäller också en extra IT-pedagog som ska jobba i skolorna i hela kommunen. Utöver det vill socialdemokraterna satsa pengar på en tillbyggnad av ett uppehållsrum på Östanå-gymnasiet.

Inom samshällssektorn är man överens om att inte indexuppräkna stödet för enskilda vägar 2022 och 2023 och att öka resurserna för gator och kommunala vägar. Man ska också öka intäkterna genom att avverka mer i kommunens skogar.

En av de större satsningarna är en kulturscen som ska byggas i anslutning till Oldsbergs arena i Eksjö och som ska stå klar 2023.

– Det är ett jättespännande projekt, säger Annelie Hägg.

Hur mycket byggnationen kostar är oklart, men driften hamnar på två miljoner om året. Det finansieras genom effektiviseringar inom andra delar av tillväxt- och kultursektorn.

– Vi ser samordningseffekter mellan idrott och kultur, och det här är också en satsning för hela kommunen även om den placeras i Eksjö, säger Kyllenbeck.

Den 22 oktober fattar fullmäktige avgörande beslut om budgeten.

Även i Mariannelund har det investerats i skola och kultur, menar kommunledningen och pekar på Filmbyn och de satsningar som gjorts på Furulundsskolan och anser att nu står Grevhagsskolan på tur för investerigar.
Även i Mariannelund har det investerats i skola och kultur, menar kommunledningen och pekar på Filmbyn och de satsningar som gjorts på Furulundsskolan och anser att nu står Grevhagsskolan på tur för investerigar.
Karta: Eksjö kommun
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!