De söker samarbete för integrationens skull

Emilkraften och Eksjö kommun driver ett integrationsprojekt med nio olika teman. Ett är mötesplatser. Där hämtas inspiration i Vimmerby.

Emilkraften och Eksjö kommun är intresserade av Vimmerby kommuns mötesplatser. Bakre raden. fr.v. Anders Degerman, folkhälsosamordnare, John  Karlsson, Mötesplatssamordnare och Robert Glader, Emilkraften., främre raden fr.v. Mirja Holgersson, utvecklingsavdelningen, Catharina Tingvall, Eksjö kommun och Thomas Svärd, utvecklingschef i Vimmerby.

Emilkraften och Eksjö kommun är intresserade av Vimmerby kommuns mötesplatser. Bakre raden. fr.v. Anders Degerman, folkhälsosamordnare, John Karlsson, Mötesplatssamordnare och Robert Glader, Emilkraften., främre raden fr.v. Mirja Holgersson, utvecklingsavdelningen, Catharina Tingvall, Eksjö kommun och Thomas Svärd, utvecklingschef i Vimmerby.

Foto: Jimmy Karlsson

Mariannelund2019-10-29 10:20

– Det är mycket intressant att se hur Vimmerby jobbar med sina mötesplatser och det är något vi ser ett behov av hos oss också, och sen behöver vi kanske hitta vår egen form, säger Catharina Tingvall, kanslichef på Eksjö kommun. 

Nyligen träffade hon och Robert Glader från Emilkraften företrädare för Vimmerby kommun på Mötesplats Bullerbyn, en av de fem mötesplatser som byggts upp i Vimmerby.

I dag är uppemot ett 20-tal personer antingen anställda eller i praktik på mötesplatserna och man bedriver också en utbildning i livsmedelshantering riktad till kvinnor. Det är något man hoppas ska ge jobb inom krognäringen för deltagarna.

–  Nyckeln är språket, säger John Karlsson, samordnare för mötesplatserna.
Språket visade sig också vara det mest grundläggande i den förstudie som Emilkraften och Eksjö kommun gjort som ett avstamp i sin kartläggning av integrationen i framför allt östra kommundelen.

–  Vi har intervjuat runt 200 personer av olika kategorier och språket har lyfts av alla. Vi försöker ta ett helhetsgrepp och få med alla perspektiv, så vi har haft många spännande samtal, säger Robert Glader. 

Nio olika ämnen har ringats in som man vill jobba vidare med för bättre integration i Mariannelund, Ingatorp, Hjältevad och Bruzaholm.

– Man kan tänka sig att Vimmerby kan ha nytta av vår rapport också, säger Robert Glader.

– Det här kan bli ett utbyte båda kommunerna vinner på, säger Thomas Svärd.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!