Lokalt företag i konkurs – det knäckte ekonomin

Företaget Nordic Colocation Computing AB, som huvudsakligen har haft verksamhet i Mariannelund, har gått i konkurs. Skatteverkets chockbesked satte stopp för verksamheten.

Nordic Colocation Computing AB med huvudkontor i Mariannelund har försatts i konkurs. "Det fanns tre anställda som sagts upp och slutat. Och verksamheten är stängd", säger konkursförvaltare Håkan Jansson.

Nordic Colocation Computing AB med huvudkontor i Mariannelund har försatts i konkurs. "Det fanns tre anställda som sagts upp och slutat. Och verksamheten är stängd", säger konkursförvaltare Håkan Jansson.

Foto: Ivonne Svahn

Mariannelund2024-06-27 17:00

Bolaget registrerades 2018 och investerade då miljontals kronor i datorhallar i Mariannelund. Fyra år senare redovisade företaget en omsättning på 22 miljoner kronor. Men den 18 juni i år inleddes en konkurs. Konkursförvaltaren Håkan Jansson berättar anledningen bakom beslutet.

– Det har varit en verksamhet som haft väldigt många servrar. Och haft servertjänster till många, även till utländska kunder. Här har det dykt upp ett momsproblem för bolaget. Det blev övermäktigt och de fick ett beslut mot sig som de inte klarar av.

Skatteverkets beslut var att bolaget skulle betala in många miljoner kronor i moms. 

– Jag tror att det var ungefär nio miljoner, så det är rätt mycket pengar. Bolaget tycker att momsbeslutet är felaktigt. Det har man klagat på. Men likviditetsmässigt har det inneburit att det blivit för mycket och man var tvungen att försätta bolaget i konkurs. 

Utöver momsen så har stigande elpriser varit ett problem för företaget vars verksamhet är starkt beroende av en stor tillgång på el.

– Verksamheten har varit intensivt elberoende. Så när elpriset skjutit i höjden så har elkostnaden blivit ett problem. Men i det akuta läget är det momsfrågan som varit avgörande.

Företaget har valt att överklaga Skatteverkets beslut men enligt Håkan Jansson hjälper det inte situationen. 

– Det hjälper inte att överklaga utan man måste ha pengar.  Det är inte som en kommun där man kommer få pengar ändå. Här måste man ha in pengar för att klara verksamheten, man ska betala löner, el och annat. Ska man då betala moms med pengar som man inte har går det inte. 

Totalt har tre anställda sagts upp och slutat. Verksamheten ska även ha stoppats.

– Det som kommer hända är att det blir en avveckling där inventarierna ska säljas, säger Håkan Jansson men menar att det är en process som kommer att ta sin tid. 

– Vi har kommit igång med en förteckning över det som finns, det är ganska många servrar. Det undersöks nu vilka som kan vara intresserade av det här och det är inte alls lätt. Det är mitt i sommaren och det ska hanteras tillsammans med Eon och allt vad det innebär med elen. Så undersommaren kommer vi försöka hitta en lösning. Min avsikt är att sälja iväg alla tillgångar. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!