– Beslutet att riva skatehallen har funnits med sedan verksamheten startade. Men vi har hela tiden arbetat för att få till något nytt för ungdomarna att göra då, säger Kristin Kellander, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Mjölby kommun.

Skateparken i Mantorp har sett bättre dagar. Besöksantalet har sjunkit och ramperna försvinner eller förmultnar. Området är istället öronmärkt för att bygga bostäder och förskola. Det innebär att orten står utan en skatepark, men bara för ett tag framöver.

Kultur- och fritidsnämnden har fått tre miljoner kronor för att bygga en ny uteanläggning då skateparken försvinner. Till sin hjälp att bestämma vad man ska bygga för pengarna frågade man de som berörs mest av frågan.

Artikelbild

| Wilmer och Victor står utanför Vifolkaskolan i Mantorp, dit den nya skateanläggningen är planerad.

– Normalt brukar man ta öppna hus och så får folk komma och göra något kring medborgardialogen. Men jag valde istället att försökta träffa ungdomar, de som verkligen berörs, säger Magnus Norrbom, kultur- och fritidsstrateg på Mjölby kommun.

Tillsammans med 43 ungdomar från Vifolkaskolan, Klämmetorpsskolan, besökare på fritidsgården och besökare från Skateparken har Magnus Norrbom och kommunen hållit medborgardialog. Dialogen har fokuserat på två frågor - vad ska byggas och vart ska det byggas.

– Det var ganska enhälligt att man tyckte att vi skulle bygga en ny skateanläggning, men till lite fler discipliner som kickbike till exempel. Det var också ganska enhälligt att bygga vid Vifolkaskolan, säger Magnus Norrbom.

Två kickbike-åkare som deltog på mötena var Wilmer Johansson och Victor Stenmark från årskurs 6 på Klämmetorpsskolan i Mantorp.

– Det är så mycket plats här vid skolan och det är så många elever som skulle kunna ha nyttja parken, säger Wilmer Johansson.

Vad är skillnaden på att ha ramperna vid skolan istället för på förra skateparken?

– Det ligger ganska öde där ute och ser ganska öde ut, säger Victor Stenmark.

– Och det är ganska långt till hallen och ingen bra övervakning heller. Här är det alltid elever och lärare och så som kan kolla till det, säger Wilmer.

Nästa termin börjar Wilmer och Victor årskurs 7 på Vifolkaskolan, men det är oklart om byggnationen av Mantorps nya skateanläggning hunnit börja till dess.

– Vi har inget planerat startdatum för bygget. Jag är nu i processen att anlita en konsult för att rita och skissa på skateparken, säger Åsa Blomqvist, stadsträdgårdsmästare på Mjölby kommun.