Enkäten ”Om mig” handlar om ungdomars syn på hälsa och livsstil. Den är anonym och genomförs i samarbete med kommunerna, regionen och länsstyrelsen.

Flera frågor i enkäten behandlar kontakter med tobak, alkohol och droger. Men även sociala kontakter, trygghet och stress samt sömn- och matvanor finns med i frågorna som ungdomarna själva varit med och formulerat.

Cirka 250 åttondeklassare och drygt 100 gymnasieelever svarade på 2018 års enkät. När det gäller det allmänna hälsotillståndet så svarade 20 procent av åttorna att de upplever sin hälsa som mycket bra, 54 procent svarade ”bra” och 21 procent ”någorlunda bra”. Bland gymnasieeleverna var det betydligt fler som kryssade i det medelbra omdömet. Alternativen dåligt eller mycket dåligt hade endast enstaka ungdomar valt att kryssa för.

Artikelbild

| Roger Max är säkerhetssamordnare i Mjölby kommun.

– Vi har en väldigt hög svarsfrekvens även om det är helt frivilligt att delta. Jag tror att svaren har en hög grad av trovärdighet, säger Roger Max som är kommunens säkerhetssamordnare.

Han har just fått resultaten av höstens enkät och har inte hunnit sätta sig in i svaren i detalj.

På frågor om attityder till alkohol är det märkbart mer positiv inställning när eleven kommer upp i gymnasiet. I andra årskursen är många på väg mot sin 18-årsdag när det blir mer tillåtet att dricka. 90 procent svarar att de tycker att det är okej att dricka ett glas vid enstaka tillfällen, 70 procent tycker även att det är acceptabelt att bli berusad. Deras uppfattning om föräldrarnas attityder hamnar dock betydligt lägre, 60 respektive 24 procent tror att föräldrarna har samma positiva syn på att deras barn tar enstaka glas respektive blir berusade.

Bland åttorna är siffrorna förstås lägre. 32 procent tycker att ett enstaka glas är okej, medan bara 13 procent tror att de skulle möta samma attityd hos sina föräldrar.

Attityden mot rökning är intressant nog hårdare. Väldigt få 14-åringar tycker att det är okej, och de allra flesta säger att de skulle försöka få kompisar att sluta använda tobak.

De som ändå har druckit alkohol har i de flesta fall fått tag på den genom kompisar, näst vanligast är att de fått tag på sprit genom någon som säljer. Bland de yngre eleverna är det också vanligt att olovandes ta alkohol hemma.

– Vi ser i svaren att många debuterar i nian och vi tror att det i hög grad handlar om skolavslutningen. Därför är det rätt att kommunen satsar resurser på att erbjuda alternativ till de fester som traditionellt ordnas när elever slutar högstadiet, säger Roger Max.