Så ska överfarten bli säkrare

Det skulle byggts en cykeltunnel för 15 år sedan. Nu blir det ett dynamiskt farthinder i stället.

24 maj 2019 17:30

På måndag inleds arbetet med att bygga om cykel- och gångöverfarten över Järnvägsgatan strax intill den nya Japanrondellen vid Mjölbys södra utfart.

Det blir ett aktivt farthinder med luckor som fälls ner sex centimeter i gatan om en radar registrerar för hög hastighet på bilen som närmar sig.

– Det är tillräckligt för att upplevas rejält obehagligt, men ändå inte riskera att skada fordonet, säger Joel Runn, trafikingenjör på kommunen.

När villorna i området Lundby Backgård byggdes på 00-talet fanns det i detaljplanen en tunnel inplanerad under den hårt trafikerade Järnvägsgatan. Den byggdes dock aldrig. I dag skulle den kosta 4–5 miljoner, vilket anses för mycket. Tekniska förvaltningen har i sin planering i flera år haft med en upprustning av övergångsstället. Blinkande varningslampor har under tiden satts upp. Nu har en miljon avsatts för projektet och med 625 000 kronor i medfinansiering från Trafikverket går projektet i hamn.

Det nya övergångsstället med sina falluckor byggs några meter in på Järnvägsgatan för att komma bort något från korsningen med Jonsbergsvägen och Skattegårdsgatan. Cykelvägen mot Sörby får en liten böj mitt emot färgaffären Colorama. Entreprenör är Befab som även byggde rondellen.

– Vi räknar med att arbetena kommer att ta hela sommaren. Vi ska även fräsa och byta asfalten fram till rondellen. Det kommer tidvis bara vara avspärrat i ena körfältet, så kan man välja en annan färdväg är det bra, säger Torbjörn Ekberg, arbetsledare på Befab.

Över 6 000 bilar passerar varje dag övergångsstället, cirka 250 gående och cyklister korsar gatan. Hastigheten sänktes för en tid sedan från 50 till 40 vid korsningen, och från 70 till 60 km/tim på förlängningen av Järnvägsgatan. Men många kör fortare.

Det är det första av den här typen av farthinder som Mjölbytrafiken får uppleva. Vill man testa hur det fungerar så finns det tre liknande i Linköping; vid Mcdonalds i Ryd, Djurgårdsgatan och Västra Vägen.

– Vi har väntat in att leverantören kan visa på god driftssäkerhet. Enligt uppgift har de befintliga hindren haft 80 miljoner passager utan problem, säger Joel Runn.

Det är Linköpingsföretaget Edeva som tillverkar och har patent på farthindret som kallas Actibump.

Fördelen är att man inte behöver bromsa in till mycket låg hastighet för att undvika skador på fordonet. Det räcker med att köra tillåten hastighet, och då går det utan skarvar. Det innebär att det fungerar bättre för tung trafik och bussar som annars kan ha problem med vanliga vägbulor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa