Granbarkborrens fel att vinsten minskat

Granbarkborren bär en stor del av skulden till att vinsten minskat markant för Bergs Timberkoncernen.

Delårsrapporten talar om en kraftigt minskad vinst men vd Peter Nilsson ser ändå ljust på framtiden.

Delårsrapporten talar om en kraftigt minskad vinst men vd Peter Nilsson ser ändå ljust på framtiden.

Foto: Olof Carlson

Mörlunda2019-10-31 16:00

– Det har varit tufft nu i sommar och i höst. Och det är till stor del granbarkborrens fel. Produktionen av sågade trävaror har ökat, samtidigt har priserna pressats ner och  de lägre råvarupriserna har inte hunnit slå igenom ännu. Vi har fortfarande mycket kvar av råvaran vi köpt in till ordinarie priser, säger vd Peter Nilsson.

En av anledningarna till att priserna gått ner är att marknaden översvämmats med timmer som skadats av granbarkborren. 

– Vidareförädlingen går också bra, säger han. Framförallt i Baltikum. Pelletstillverkningen går också bra. Det är främst sågverken som har haft det tufft.

Men han ser ljust på framtiden. De allt lägre priserna på råvaran kommer att bli tiil stor hjälp när de slår igen om på bred front.

En annan anledning till kärvare tider är osäkerheten inför Brexit. 

– Det är knöligt med England just nu, Brexitdiskussionerna skapar osäkerhet. Vi kan bara vänta.

Granbarkborren har som sagt ställt till det mycket, men Peter Nilsson hoppas att läget är under kontroll.

 – Alla har hjälpts åt och lyckats få ut så mycket skadat virke som som möjligt, och nu hoppas jag att det blir rejält kallt. Det är bra för skogen.

Delårsrapporten för perioden första januari till sista september talar om en vinst på två miljoner kronor för koncernen. Vilket är 64 miljoner lägre än förra året.

– Men på helåret går vi mot en vinst, säger Peter Nilsson, som påminner om att resultatet belastas av extraordinära utgifter. Bland annat köpet av  Norvik i Baltikum.

Delårsrapporten talar om en kraftigt minskad vinst men vd Peter Nilsson ser ändå ljust på framtiden.
Delårsrapporten talar om en kraftigt minskad vinst men vd Peter Nilsson ser ändå ljust på framtiden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!