Efter önskemål: Mäter hastigheten i villakvarter

Föräldrar har slagit larm om höga hastigheter förbi lekparken på Vällingbyvägen. Nu ger en digital tavla direkt besked. Syftet är att göra trafikanterna uppmärksamma på hur fort de egentligen kör.

"Syftet med skylten är att göra trafikanterna uppmärksamma på hur fort de egentligen kör", säger Mikael Nilsson.

"Syftet med skylten är att göra trafikanterna uppmärksamma på hur fort de egentligen kör", säger Mikael Nilsson.

Foto: OLOF CARLSON

Mörlunda2021-11-10 08:00

Efter önskemål från invånarna mäts hastigheten på Vällingbyvägen i Mörlunda sedan tre veckor tillbaka. Röda siffror ger direkt besked vilken hastighet man håller.

– Invånarna har kontaktat kommunen om att det går för fort på gatan. Vi har en sådan, digital hastighetstavla, som vi kan flytta runt och nu valde vi att sätta upp den där en stund. Hur länge är inte bestämt, förklarar Mikael Nilsson, driftschef gata-park.

Mätningen syftar till att göra trafikanterna uppmärksamma på hur fort de kör på gatan, som går genom ett villakvarter och förbi en lekplats.

– Det är en bred, lång gata som inbjuder till höga hastigheter, samtidigt som den går ut från samhället, då blir det gärna tyvärr att det går lite för fort, säger Mikael Nilsson.

undefined
"Syftet med skylten är att göra trafikanterna uppmärksamma på hur fort de egentligen kör", säger Mikael Nilsson.

Om det visar sig att det är för höga hastigheter, vad kan ni göra då?

– Det är inte bestämt vad vi ska göra med informationen. Vi vet ju inte om det går för fort på gatan, utan det är en känsla invånarna har. Det är heller inte kommunens sak egentligen när det går för fort, och en bilist bryter mot en trafikregel, utan det är i första hand en polissak.

Hastigheten kommer att sänkas till 40 kilometer i timmen även i Mörlunda framöver, som en del i projektet "Rätt fart i staden".

– Alla orter är med i projektet och kommer få 40 kilometer i timmen. Vi vet inte var i tidsplaneringen Mörlunda ligger.

Hastigheten på Vällingbyvägen mäts, sedan invånarna slagit larm om att det går för fort i villakvarteret och förbi lekparken.
Hastigheten på Vällingbyvägen mäts, sedan invånarna slagit larm om att det går för fort i villakvarteret och förbi lekparken.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!