Beskedet: Inget bygge i hamnen

Kommunen väljer att avsluta avtalet som tidigare slutits för byggnation vid Hamnparkeringen. Detta meddelar de i ett pressmeddelande.

9 juli 2018 12:38

Beskedet kom vid lunchtid på måndagen. Avtalet, som slutits med bostadsbolaget Botrygg, avslutas och därigenom även arbetet med detaljplanen för byggnationen.

Under tiden för samråd om bygget har många hört av sig till kommunen. Det har kommit in synpunkter från såväl medborgare som intresseorganisationer. Dessa har haft synpunkter bland annat på hur en byggnation i hamnen skulle kunna påverka parkeringsmöjligheterna och möjligheterna att anordna evenemang på området.

Kommunen menar att förutsättningarna för byggnation har förändrats sedan markanvisningen skrevs 2016. Bland annat menar de att etableringen av Lalandia vid Varamon kommer att innebära ett större parkeringsbehov även i centrala Motala. Det tillsammans med andra aspekter ligger till grund för beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott röstade enhälligt om att avsluta markanvisningsavtalet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa