Därför stoppades bygget i hamnen

Botryggs lägenhetsbygge på hamnparkeringen stoppas när Motala kommun avslutar markanvsiningsavtalet.

9 juli 2018 16:30

Synpunkterna har varit många gällande bostadsbolaget Botryggs byggplaner för hamnparkeringen i Motala hamn. Nu väljer kommunen att avsluta det markanvisningsavtal som slöts med bolaget i slutet av 2016.

– Båda parterna gick in i avtalet under förutsättningen att uppsägning kunde ske om det fanns konfliktpunkter, berättar Camilla Egberth (S), kommunstyrelsens ordförande.

Framför allt är det tre punkter som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut: parkeringsmöjligheterna i centrum, områdets funktion vid evenemang och trafiksituationen i allmänhet.

– Det krävs ett stort arbete för att utreda dessa frågor och det hinner vi inte med förrän markanvisningsavtalet löper ut, säger Egberth.

Protester har förekommit. Hur påverkade det kommunens beslut?

– Jag skulle inte vilja säga protester, men synpunkterna visar på behov som hade varit svåra att tillgodose om vi gått in i ett köpeavtal. Framöver kommer vi att jobba vidare med trafik- och parkeringsfrågan i centrum i helhet.

Motormuseets ansvarige Johan Rahm, som också sitter i Hamnrådet, är en av de som varit kritiska till projektet redan från start. Att avtalet nu avslutas kommer inte som en överraskning.

– Det var faktiskt mer eller mindre väntat. Jag som representant för Hamnrådet är inte helt emot bebyggelse, men då ska det gynna hamnens näringsidkare och byggas i den stil som finns, säger Rahm.

Mer besviken är Adam Cocozza, vd Botrygg.

– Vi tycker givetvis att det är tråkigt att kommunen väljer att avbryta projektet, men vi respekterar politikens beslut. Kommunens kanske mest attraktiva mark borde användas till något bättre än att parkera bilar, det finns andra platser som är mer lämpliga att ha som parkeringsplatser.

Detta har hänt

Maj 2016. Botrygg, ett snabbt växande företag inom bostadsbranschen, ansöker om markanvisning för ett bostadshus med 42 lägenheter på hamnparkeringen.

Planerna väcker reaktioner. Den politiska ledningen är positiv, medan vissa av företagarna i hamnen är kritiska. Dels till byggnadens utseende, dels till att många parkeringsplatser i hamnen skulle försvinna.

Hösten 2017. Detaljplanen går ut på samråd. menar tekniska nämnden att det finns för mycket oklarheter kring den påverkan som ett hus skulle ha på trafik- och parkeringssituation. De menar att en utredning behöver göras innan man kan gå vidare.

Februari 2017. Planarbetet det nya bostadshuset pausas, eftersom frågorna om trafik, parkeringar och evenemang måste lösas innan man kan gå vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa