Skolverket: Kan inte införa slöjförbud

Det går inte att införa ett generellt slöjförbud i skolan. Det menar Skolverket som hänvisar till såväl svensk diskrimineringslag som till Europakonventionen.

10 april 2019 18:00

I fullmäktige framkom att M vill utreda slöjans plats i Motalas grundskolor. Skolverket tog dock redan 2012 fram ett PM där man menar att det inte är möjligt att införa ett generellt slöjförbud. Det handlade då om heltäckande slöja. Just nu ses riktlinjerna över för att få en bredare omfattning av klädesplagg med religiös koppling, men myndighetens ståndpunkt är ändå klar.

LÄS ÄVEN: Dags att vi förbjuder slöja

Är det möjligt att införa ett generellt förbud för alla typer av slöjor?

– Nej. Det strider bland annat mot diskrimineringslagen, men även mot Europakonventionen, säger Andreas Lindholm, jurist på Skolverket.

Han tillägger också att det inte är förenligt med religionsfriheten och yttrandefriheten. Skolverket menar dock att elever i vissa situationer kan behöva ta av sig slöjan. Det handlar exempelvis om laborationer där det kan motiveras med säkerhetsskäl.

Kommunalråd Kåre Friberg (M) säger att de inte kände till att det inte är möjligt att införa ett generellt slöjförbud.

– Det är nyheter för mig. Om det nu är så att man inte kan det, ja då kan inte vi införa ett sådant regelverk. Vi kan ju inte införa egna lagar i Motala kommun, säger han.

Borde ni inte kollat vad som gäller innan ni går upp i fullmäktige och säger att ni ska tillsätta en utredning?

– Vi hade inte tagit reda på den informationen innan, men det är väl sådant som en beredning skulle komma fram till. Men om det nu är så här så kanske det inte finns underlag för någon beredning, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa