Trana kom i vägen för minnesplatsen

En trana har fördröjt minnesplatsen vid Motalabrons norra fäste efter förra kommunalrådet Eva Isaksson Ribers (M).

18 september 2018 18:00

Det handlar om bronsskulpturen "Lyftande trana" som tidigare och sedan 1950-talet kunde ses i Gästisparken vid Motala ström. Men sedan några år nedmonterad i avvaktan på utformningen av den så kallade Södra stranden.

Trots att konstverket inte efterfrågats som utsmyckningsdetalj i en bifallen borgerlig motion om minnesplatsen, kom det i våras ändå på förslag och utreddes. Men ett stadigt fäste för skulpturens höga pelare krävde pålning och så hamnade kostnaden enligt samstämmiga uppgifter på "flera hundra tusen kronor".

Och där har projektet – som bifölls redan 2014 – gjort halt.

I motionen nämndes alltså aldrig någon trana. Däremot en rabatt, en soffa och en informationstavla.

Det statliga beslutet att bygga Motalabron kom under Eva Isaksson Ribers kommunalrådstid (2007-2010). Syftet med motionen var att låta hedra henne för insatserna som ledde fram till beslutet. Hon avled efter sin mandatperiod och hann aldrig uppleva invigningen av bron 2013.

Under valrörelsen skrev moderaternas Per de Faire en upprörd insändare där han ifrågasatte varför Motala kommun ännu inte låtit inrätta minnesplatsen. Han ansåg att den borde ha invigts i augusti när kommunen firade brons femårsjubileum.

Tekniska nämnden har ansvaret för verkställandet av motionen. Ordföranden Agneta Niklasson (MP) håller med om att ärendet blivit onödigt komplicerat och utdraget.

– Ibland blir det tyvärr fel. Men jag hoppas att vi kan bli klara med det här i höst, säger hon.

På moderaternas hemsida skriver Per de Faire att platsen nu borde vara färdig till den 9 oktober – det exakta datumet för Motalabrons invigning 2013.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa